Gå til sidens hovedinnhold

Samles til ett rike for kulturminnevern

Kjeller flyplass, Fetsund lenser, Blaker Skanse. Lista over viktige kulturminner er lang i den nye storkommunen. Nå samles Lillestrøm til ett rike for kulturminnevern.

Det er Lillestrøm kommune som har ønsket at det blir en paraplyorganisasjon. Slik får man et talerør for lokalhistorie og kulturminnevern inn mot administrasjon og også politikerne i den nye storkommunen.

Steinar Bunæs, Skedsmo Historielag (Skedsmo) og Turid Pettersen, Fetsund Lenseminneforening (Fet) myser mot den litt kalde høstsola ute på brygga ved lensene i Fetsund.

– Dette blir litt som at man har et felles idrettsråd, for å trekke en parallell, påpeker Turid Pettersen.

De håper og tror at forumet kan bli en styrke i arbeidet med å sikre viktige kulturminner.

Det er opprettet en arbeidsgruppe som nå leder forumet. Gruppa har to representanter fra hver av de tre tidligere kommunene, Fet, Skedsmo og Sørum.

I gamle Fet deltar Anna Kristine Jahr Røine, Fet Historielag og Turid Pettersen, Fetsund Lenseminneforening, fra Skedsmo Ann-Kristin Fiskerud, Lillestrøm Historielag og Vidar Larsen, Skedsmo Historielag.

Og fra Sørum er Elin Mørk, Blaker og Sørum Historielag og Berit Leikhammer, Bingen Lenseminneforening med.

I plattformen til forumet er en rekke foreninger, i alt 22, som kan være medlemmer listet opp. For eksempel foreninger som Foreningen Gamle Lillestrøm, Huseby gårds venner, Gansbrukets venner, Støttegruppa for Skauen, Slora Mølles venner og Venneforeningen Tertitten.

– Det er også åpent for at flere foreninger enn disse kan melde seg inn, påpeker Bunæs og Pettersen.

Forumet skal fortrinnsvis ha to møter i året, og Romerike Historielag og Fortidsminneforeningen, Romerike lokallag vil gis adgang som observatører.

– Kjeller blir viktig

Bunæs og Pettersen ler, men rister på hodet når RB oppfordrer dem til å komme med en fem-på toppliste over kulturminner som er spesielt viktig å ivareta fremover.

– Nei, det kan vi ikke rangere. Men for å ta noe veldig viktig og også tidsaktuelt, så vil Kjeller flyplass og flyhistorien naturlig bli prioritert i tiden som kommer. Flyplassen er viktig både når det kommer til identitet, forsvars- og industrihistorie, samt selvsagt også krigshistorien. Så Kjeller seiler helt klart opp, og det kan ikke være tvil om at noe må bevares her. Vi kan ikke bare slå en strek over en av verdens eldste flyplasser, påpeker de to.

Forumets oppgave vil være å arbeide for likeverdige vilkår for det frivillige arbeidet i Lillestrøm kommune. Forumet vil ha møter med Lillestrøm kommune om aktuelle saker, og det vil uttale seg i aktuelle saker. Ifølge plattformen til forumet skal det normalt være mulig å innhente medlemsforeningenes syn i saken før en uttalelse gis.

Forumets arbeidsgruppe får ansvar for å koordinere arbeidet innenfor feltet lokalhistorie og kulturminnevern. Gruppa skal holde seg oppdatert på saker i kommunen av felles interesse for medlemsforeningene.

De skal også kunne ta initiativ overfor kommunen til møter.

Glad for etableringen

Kommunalsjef for kultur i Lillestrøm kommune, Anne-Berit Haavind er glad for at forumet nå er etablert:

– Kommunen synes det er veldig positivt at det etableres paraplyorganisasjoner innenfor særskilte områder når det gjelder frivillighet i kommunen.

Paraplyorganisasjonene vil være en viktig samtalepartner for kommunen om spørsmål som knytter seg til frivilligheten innen de spesifikke områdene, og bidra til å få en god kommunikasjon rundt spørsmål som hvordan kommunen kan være en god tilrettelegger og samarbeidspartner for frivilligheten.

Skal lage en plan

– Vi synes det er positivt at Forum for kulturminnevern Lillestrømer etablert som et forum for mange viktige organisasjoner innen kulturvernområdet, og ser fram til videre samarbeid.

De tre «gamle» kommunene har hver sin plan for kulturminner.

– Det skal utarbeides en plan for kulturminnevern i Lillestrøm kommune, og tidligere planer legges til grunn i arbeidet, opplyser Haavind.

Frivilligheten er en stor og viktig del av kommunen. Vi er i ferd med å utvikle en temaplan for frivillighet i kommunen, der også paraplyorganisasjonenes rolle vil bli diskutert, avslutter kommunalsjefen

Kommentarer til denne saken