Gå til sidens hovedinnhold

Samler tog- og bussvirksomheten i Norge og Sverige

Dette handler saken om: Fredag fortsetter rettssaken mellom Henrik Kristoffersen og Norges Skiforbund. Retten til plassering av et privat sponsormerke er stridens kjerne. * Den årelange juridiske striden bunner i Henrik Kristoffersens ønske om å kjøre med Red Bull-logo på hjelmen. * Norges Skiforbund har sagt blankt nei til dette, fordi: * Sponsorplassen på landslagsalpinistenes hjelmer er allerede solgt til forbundets hovedsponsor Telenor. * Ved siden av retten til å inngå den omstridte Red Bull-avtalen krever Kristoffersen skiforbundet for 15 millioner kroner i tapte sponsorinntekter. * Forbundet hevder å ha sitt på det tørre og mener Kristoffersens pengekrav ikke er sannsynliggjort. * Da saken var oppe til behandling i EFTA-domstolen fikk begge parter delvis medhold.

Artikkelen er over 2 år gammel

NSB har kalt inn til pressekonferanse tirsdag for å fortelle om nytt navn for NSB og Nettbuss. Se seansen i direktevideoen over!

– NSB-konsernet er i endring og samler tog- og bussvirksomheten i Norge og Sverige under en ny, felles merkevare. Navneskiftet og bakgrunnen for endringen er tema på pressekonferansen, heter det i innkallingen fra NSB-konsernet.

Det nye navnet er Vy.

Norges Statsbaner AS (NSB) ble etablert i desember 1996 som en videreføring av forvaltningsbedriften Norges Statsbaner. Samtidig ble infrastrukturdelen skilt ut i forvaltningsorganet Jernbaneverket, senere døpt om til Bane Nor. Fra juli 2002 er NSB et statsaksjeselskap og særlovselskap.

Selskapets vedtektsfestede formål er å sørge for effektiv, tilgjengelig, sikker og miljøvennlig transport av personer og gods, går det fram av opplysningene i Enhetsregisteret. «Selskapet skal drive persontrafikk med tog i Norge, transport av personer og gods i Norge og øvrige nordiske land samt virksomhet som står i naturlig forbindelse med dette. Virksomheten kan drives av selskapet selv, av heleide datterselskaper eller gjennom andre selskaper det har eierandeler i eller samarbeider med.»

Les også

Per og Pål tjener millioner på salg av kratt og villniss: – Vi sa selvfølgelig ja til det

Konserndirektør er Geir Petter Isaksen og styreleder er Dag Mejdell. De to vil vegge være til stede på pressekonferansen.

NSB kunne nylig melde om passasjervekst. NSB Persontog og NSB Gjøvikbanen hadde i 2018 over 70,7 millioner reiser, en økning på 6,4 prosent fra 2017.

 Konserndirektør Geir Petter Isaksen i NSB. Foto: Mariam Butt (NTB scanpix)

Konserndirektør Geir Petter Isaksen i NSB. Foto: Mariam Butt (NTB scanpix)

Kommentarer til denne saken