Gå til sidens hovedinnhold

Samler folk til aksjon mot togplaner: – Ser at vi hoppet inn i et vepsebol

Victoria Vormeland er blant initiativtakerne til en Facebook-gruppe som har samlet over 600 medlemmer. Der diskuteres togplanene mellom Oslo og Stockholm heftig. Selskapet som jobber med togplanene avviser kritikken.

For abonnenter

– Jeg er opptatt av å bruke hele faktagrunnlaget når vi skal diskutere en så alvorlig og stor sak, men jeg opplever at det ikke skjer i denne saken. Jeg mener at de som jobber for hurtigtoget mellom Oslo og Stockholm kun viser frem den informasjonen som er fordelaktig for dem, samtidig som de betviler annen kunnskap i saken, sier Victoria Vormeland.

Hun bor i Aurskog-Høland, og risikerer blant annet å miste familiehytta ved Abbortjern dersom planene gjennomføres. For henne var det en sjokkartet opplevelse.

– Jeg har jo tidligere vært veldig fornøyd med planene. Jeg har tenkt at her kan vi jo slenge oss på et hurtigtog hele veien til Stockholm, og det er kjempekult. Men deretter så jeg realiteten i planene. Konsekvensene snakkes det ikke om, sier Vormeland.

Hroar Bråthen i Oslo-Sthlm under 3 timer AS mener selskapet har gitt innbyggerne de svarene de har mulighet til å gi per i dag:

– Det er ikke uvanlig at det på dette tidspunktet i et prosjekt ikke foreligger en nøyaktig trasé. Dette er et stort prosjekt, så det tar tid før alt blir klart, sier Braathen.

Hele svaret hans kan du lese lenger ned i saken.

Over 600 medlemmer

Vormeland har sammen med andre initiativtakere opprettet en gruppe på Facebook, kalt «Tog gjennom Aurskog-Høland: Åpenhet, utfordringer og konsekvenser». Siden januar har gruppa fått over 600 medlemmer. Her deler de ny informasjon om togstrekningen seg imellom. Initiativtakeren mener det er viktig å gjøre folk bevisst på hva som skjer i nærområdet.

– Etter at jeg stilte til intervju med lokalavisa, så var det mange flere som engasjerte seg, og vi valgte å gå sammen i en gruppe. Jeg så jo raskt at jeg har hoppet inn i et vepsebol. Det er mange som ønsker å grave mer i dette, sier Vormeland.

Hun reagerer spesielt på at planene vil føre til store konsekvenser for nærmiljøet, som hun mener vil bli rasert. Vormeland påpeker også at selskapet har brukt lang tid på å lage en detaljert skisse på hvor strekningen eventuelt vil gå. Dette har ført til at mange ikke har visst hvordan de eventuelt blir berørt av det hele, forteller hun.

– I januar kom vi over en rapport som Norsk Bane har utarbeidet. Der går konsekvensene av dette alternativet klarere fram, og jeg ble oppmerksom på hvordan dette vil påvirke meg personlig, sier Vormeland.

Les også

De jobber for hurtigtog gjennom Romerike, men det kan bli utfordrende: – Allerede en hardt belastet strekning

Mer negativt enn positivt

Hun påpeker at det ikke bare er folk som er imot jernbanen som deltar i gruppen, men også folk som er nøytrale, som ønsker seg mer informasjon – i tillegg til medlemmer som er positive til planene.

Hun mener lokalbefolkningen blir ført bak lyset.

– Vi har tidligere trodd at dette blir bra for oss, men nå har vi et annet inntrykk. Vi kommer til å få rasert nærområdet vårt uten å få noe igjen, sier hun.

Trine Borg-Heggedal er en av initiativtakerne i Facebook-gruppa. Hun deler Vormelands mening.

– For oss har dette vært en uryddig fremgangsmåte. Vi har så mange spørsmål, men for få svar, med få henvisninger til fakta. Vi kan godt diskutere tog, men det må være faktabasert diskusjon. Jeg kjøper ikke en fortelling der de sier at vi kun blir sittende igjen med fordeler, sier hun.

Borg-Heggedal er bekymret for at saken allerede har kommet langt uten at befolkningen har fått sagt sin mening, eller har fått god nok informasjon.

Les også

Prioriterer 2,7 milliarder for å ferdigstille dobbeltspor her: – Skal korte ned reisetiden

– Har informert om det vi vet

Hroar Braathen sitter i styret for selskapet Oslo-Sthlm under 3 timer AS, og svarer på selskapets vegne. Han tilbakeviser påstandene om at selskapet velger ut hvilken informasjon de kommer ut med til befolkningen.

Han påpeker tvert imot at selskapet gir ut den informasjonen som finnes på ethvert tidspunkt, og viser til at det har vært skrevet mange artikler om saken i lokalavisa. I tillegg har han og andre i selskapet skrevet flere leserinnlegg, både i lokalavisa og på Facebook om temaet.

Han påpeker at Jernbaneverkets utredning i 2012 viste til at traseen gjennom Aurskog-Høland var den som var best egnet til det aktuelle prosjektet. Jernbaneverket så da på kriteriene for kjøretid, investeringskostnad og miljøhensyn. Konklusjonen deres var at inngrep i natur og miljø ville være minimale, og at kostnadene ved dette valget ville være lavest.

– Den rapporten som Facebook-gruppa viser til, som er gjennomført av Norsk Bane, er vi kjent med, men den er ikke relevant for vårt prosjekt. Norsk Banes rapport legger opp til en høyhastighetsbane (over 250 km/t, red.anm.), men vår bane skal ha en maksfart på 250 km/t. Det er stor forskjell på kravene, og ikke minst på kostnadene mellom de to prosjektene. Resultatene blir derfor heller ikke sammenlignbare, påpeker Braathen.

Les også

Her vil de ha ny jernbanestrekning snarest mulig: – Må starte parallelt

For få detaljer

Han vedgår at det ikke er lagt opp til noen detaljert trasé så langt, men påpeker at dette heller ikke har vært mulig, fordi det ikke foreligger nok informasjon til å legge slike planer.

– 75 prosent av banen ligger også på svensk side, noe det svenske trafikkverket tar seg av, sier han.

Braathen påpeker en undersøkelse som ble gjennomført blant innbyggerne gjennom Facebook, har vist at folk flest støtter prosjektet. Tall Romerikes Blad har hentet inn fra undersøkelsen på Facebook, viser at 757 var for tog, mens 167 personer var imot. 69 stemte «Vet ikke».

Lagt til etter publisering: En undersøkelse Indre Akershus Blad gjennomførte i mars i år, viste den samme tendensen:

Jeg er for tog (776 svar)

Jeg er imot tog (492 svar)

Jeg vet ikke (90 svar)

Han understreker at selskapet ikke forsøker å skjule informasjon fra lokalbefolkningen, men at de har sine grunner til å ikke besvare kritikk som fremkommer på sosiale medier.

– Når vi angivelig «ikke har vært samarbeidsvillige» på Facebook-gruppens premisser, er det blant annet fordi de i flere tilfeller har blandet sammen saker, som vi har forsøkt å rette opp i, men det har tydeligvis ikke vært de svarene de ønsker. Derfor har vi kjørt den strategien at vi ikke begir oss inn på polemikk verken på Facebook eller i andre medier, slår Braathen fast.

Kommentarer til denne saken