Torsdag stoppet kontrollører fra Statens vegvesen et tyrkisk vogntog omtrent uten bremser på Minnesund. Sjåføren hadde kjørt over 300 mil gjennom Europa i den livsfarlige doningen og ville ikke hatt mulighet til å stoppe i en nødssituasjon. For en uke siden skjedde omtrent det samme på Jessheim, også da med et tyrkisk vogntog.

I august omtalte vi et omseggripende problem med østeuropeiske sjåfører med falske førerkort og ugyldige førerkort, på veien for norske oppdragsgivere. Tidligere i år skrev vi om et tilbakevendende problem; trailertriksere som jukser med kjøre- og hviletidsbestemmelsene med stadig mer avansert utstyr for å omgå eller manipulere fartsskriveren, eller ferdsskriveren.

Alle tilfellene av trailerjuks på romeriksveiene er skremmende. Særlig når avdelingsingeniør Erik Ekre på Jessheim trafikkstasjon kan fortelle at bare en liten promille av tungtrafikken blir kontrollert. Man kan jo undre hvor mange dødsmaskiner som til enhver tid finnes på veiene våre.

At kjøretøy på 50 tonn både bør ha skikkelige dekk, bremser og edru sjåfører, burde være en selvfølge. I motsatt fall blir de potensielle drapsmaskiner. Å bryte kjøre- og hviletidsreglene er nesten like farlig. De er laget for å ivareta trafikksikkerheten med regelmessige pauser for å kunne opprettholde et tilfredsstillende oppmerksomhetsnivå. Et døgn uten søvn tilsvarer eksempelvis en promille på 1,0. Konsekvensene av å sovne bak rattet kan bli fatale for alle sjåfører. I en doning på 50 tonn er skadepotensialet ekstremt stort.

Kabotasjereglene – antall oppdrag utenlandske aktører kan utføre i Norge – tilsidesettes også ofte. Den frie og rettferdige konkurransen forsvinner når noen jukser og får oppdrag på lavere pris på bekostning av den seriøse delen av bransjen, inkludert jernbanen. En annen taper blir da miljøet fordi veiene fylles opp av stadig flere vogntog. Sterkere sanksjonsmidler er på sin plass, men aller viktigst er å trappe opp vogntogkontrollene ytterligere.