Gå til sidens hovedinnhold

Samarbeider om sikkerheten: – Man skal kunne bo hjemme livet ut

Artikkelen er over 1 år gammel

En ny storkommune betyr flere innbyggere, blant dem en økende eldre befolkning.

– Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatt for å omkomme i brann, sier Arne Stadheim, brann- og redningssjef i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS i en pressemelding.

Tirsdag ettermiddag inngikk derfor Lillestrøm kommune og Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS en avtale som skal bidra til å gjøre livet tryggere for dem.

– Samarbeidet innebærer tettere dialog mellom de kommunale tjenestene og konkrete tiltak for å følge opp de innbyggerne som er ekstra sårbare for brann.

– I praksis vil dette lette arbeidet med å forebygge at brann oppstår og at folk omkommer i brann i Lillestrøm kommune, heter det videre i pressemeldingen.

Utarbeider sjekkliste for sikkerheten

Bjørg Torill Madsen, direktør for helse og mestring i Lillestrøm kommune, er strålende fornøyd over at en avtale er klar såpass tidlig i kommunens historie.

– Samarbeidet som kommunen har med brannvesenet er veldig viktig. Hele poenget med avtalen er å bidra til at utsatte grupper er trygge hjemme og bedre brannsikkerhet hos hjemboende, sier hun til RB kort tid etter at avtalen var i boks.

Hun poengterer at det er en økende eldre befolkning i kommunen og at disse kommer inn under dem som kalles utsatte.

– Eldre, de med nedsatt funksjonsevne og nyankomne flyktninger er særskilt utsatt. Derfor er det viktig for oss med dette samarbeidet.

Lillestrøm kommunes ansatte innen helsetjenesten er hjemme hos mange, da kan også disse bistå til brannsikkerhetssjekk. I tillegg til samarbeidsavtalen, skal derfor brannvesenet og kommunen sammen utarbeide en sjekkliste som skal revideres årlig.

– Sjekklisten skal vi bruke i samarbeidet med de brukerne vi har kontakt med. Dersom vi oppdager noen mangler, vil dette videreformidles til brannvesenet.

Veileder de ansatte

Utover en god dialog mellom storkommunen og brannvesenet, skal Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS veilede og undervise kommunens ansatte i brannvern.

– Det skal være en lav terskel for kontakt mellom kommunen og brannvesenet. De kommer inn og veileder oss eller brukere der det er riktig.

– Brannvesenet trår til og er veldig på tilbudssiden. Vi har et felles mål og det er at man skal være trygg hjemme og kunne bo der livet ut. Brannvern er en stor del av det, sier hun.

– Med langt flere innbyggere i den nye storkommunen, hvordan skal dette løses?

– Vi har fortsatt samme hjemmetjenester som i de tre tidligere kommunene og alle kommunale boliger som får hjembesøk skal få informasjon og veiledning.

Hun informerer at det blir laget materiell rundt brannsikkerhet og at kommunen skal bidra til å spre dette.

De konkrete tiltakene i avtalen:

  • Brannvesenet og kommunen skal ha en lav terskel for kontakt med hverandre når det gjelder brannsikkerhet for risikoutsatte grupper.
  • Et sterkere fokus på kartlegging og vurdering av brannsikkerhet i helse og-omsorgstjenesten.
  • Brannvesenet bidrar til å styrke kommunens kunnskaper om brann og brannforebygging.
  • Felles forebyggende informasjonsarbeid rettet mot risikogruppene.

Kommentarer til denne saken