Utbyggerne har fått godkjennelse for inntil 250 leiligheter, samt næringslokaler i Wergelandskvartalet, midt i Eidsvoll sentrum – gjerne kalt Sundet.

Et tårn på en mindre del av eiendommen kan bygges i 12 etasjer. Hovedtyngden av kvartalet kan ha inntil åtte etasjer.

Mange på lista

I mai fortalte Romerikes Blad at salget ville starte etter ferien, at første salgstrinn består av rundt 40 leiligheter og at et tresifret antall interessenter allerede hadde satt seg på liste.

– Vi jobber for å komme i gang, da vi mener dette kvartalet er viktig for Sundet. Hvis alt går som vi håper, blir det byggestart rundt årsskiftet, sa styreleder Magne Finsbråten i Wergelandskvartalet AS.

Korona-konsekvens

Nå må han beklage at salgsstart er utsatt til våren.

– Detaljregulering ble sendt til kommunen i februar, men på grunn av den spesielle situasjonen rundt Covid-19 ligger dette noe etter i den politiske behandlingen. Siste oppdatering fra kommunen er at dette skal opp til første gangs behandling i hovedutvalg for næring, plan og miljø 6. oktober. Deretter vil det bli lagt ut til høring, opplyser styrelederen i et infoskriv til interessentene.

Forsinkelsene i den politisk behandlingen betyr at den planlagte salgsstarten utsettes med om lag et halvt år og at byggestart også må skyves på. Magne Finsbråten håper at interessentene fortsatt vil stå på liste og få informasjon om prosjektet.