Ønsker fortau her: – Det er uoversiktlig og vi har hatt noen ulykker

Veien er mye brukt av pendlere og skolebarn. Nå ønsker kommunen å få på plass fortau på strekningen.