Vi ba om at de viktige møtene i hovedutvalgene og i formannskapet også skulle strømmes, akkurat som møtene i kommunestyret blir det. Hovedutvalg og formannskap har fått delegert myndighet til å avgjøre mange saker. Disse sakene kommer derfor aldri til kommunestyret og Kommune-TV.

Dessverre var det liten stemning for dette. Faktisk var det bare Venstres representant og den uavhengige Beathe Christensen som stemte for. Resten av kommunestyret mente at formalia trumfer innsyn og medvirkning, og derfor sendte de forslaget over til et utvalg(!) som skal avgjøre saken i et møterom – uten strømming av møtet.

Det er satt av 1,7 millioner i Ullensaker til å bedre valgdeltakelsen ved lokalvalget til høsten. Et utvalg(!) skal snart legge fram sine anbefalinger om hvordan disse kronene skal brukes. Er det virkelig bare Merkesdal og Christensen av 45 representanter i kommunestyret i Ullensaker som ser at mer strømming ville være et effektivt strakstiltak ved å gi innbyggerne adgang til møtene og dermed økt innsyn i prosesser som angår oss alle?

Strømming av møter i hovedutvalg og formannskap er nå standarden i de fleste kommuner det er naturlig å sammenlikne Ullensaker med. Dette gir innbyggerne i disse kommunene den tilgangen til maktens korridorer som vi alle vente oss til under pandemien. Hvem argumenterer hvordan, hvordan stemmer «min» representant, og ikke minst: Hvilke planer har utbyggeren for byen vår eller nærnaturen vår? Disse spørsmålene fortjener folk å få svar på. Venstre kommer til å følge opp!

Stein Vegard Leidal og Thorbjørn Merkesdal, listekandidater for Ullensaker Venstre.