[NETTAVISEN]: (Følg fremleggelsen av statsbudsjettet nederst i saken)

I forslaget til statsbudsjett for 2020 foreslår regjeringen følgende endringer i sentrale avgifter:

Men først og fremst: Regjeringen endrer ikke merverdiavgiften, som har normal sats på 25 prosent. Denne avgiften kommer i tillegg til alle satsene som er omtalt i denne saken. Det betyr at en avgift på for eksempel 100 kroner, reelt sett er på 125 kroner.

Alkohol:

Avgiftene på alkohol økes i all hovedsak to prosent.

Type 2019 2020
Brennvin (per volumprosent per liter) 7,69 kroner 7,84 kroner
0,7-2,7 prosent (liter) 3,44 kroner 3,51 kroner
2,7-3,7 prosent (liter) 12,93 kroner 13,18 kroner
3,7-4,7 prosent (liter) 22,40 kroner 22,83 kroner
4,7-22 prosent (per volumprosent per liter) 5,01 kroner 5,11 kroner

Tobakk:

Prisene for tobakker øker litt mer for snus og skrå enn prisveksten skulle tilsi.

Type 2019 2020
Sigarer (100 gram) 263 kroner 268 kroner
Sigaretter (100 stk) 263 kroner 268 kroner
Røyketobakk (100 gram) 263 kroner 268 kroner
Skråtobakk (100 gram) 107 kroner 109 kroner
Snus (100 gram) 107 kroner 109 kroner
Sigarettpapir og sigaretthylser (100 stk) 4,02 kroner 4,10 kroner

Drivstoff (veibruksavgift) og trafikkforsikringavgift

Det var på forhånd annonsert at CO2-avgiften skulle økes med 5 prosent, i tillegg til prisjustering, men at dette ikke skulle slå ut på høyere avgifter på drivstoff. Det betyr at veibruksavgiften reduseres for å kompensere den dyrere CO2-avgiften.

For bensin er CO2-avgiften økt fra 1,18 til 1,26 kroner per liter.

  • Bensin: Justeres fra 5,25, til 4,91 kroner per liter.
  • Diesel: Justeres fra 3,81, til 3,62 kroner per liter.
  • Biodiesel innenfor omsetningskrav: Øker fra 3,75 til 3,61 kroner per liter.

Regjeringen velger også å øke trafikkforsikringsavgiften, tidligere kjent som årsavgiften. Dette er en avgift som betales per dag bilen er registrert.

Trafikkforsikringsavgift

Kjøretøytype 2019 2020
Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter 7,97 kroner 8,12 kroner
Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter 9,29 kroner 9,47 kroner
Motorsykler 5,54 kroner 5,65 kroner
Traktorer, mopeder mv 1,29 kroner 1,31 kroner

Elavgiften

Avgiftene for strøm justeres fra 15,83 øre per kWh, til 16,13 øre.

Inkludert merverdiavgiften på 25 prosent betyr det at elavgiften blir 20,16 øre per kWh.