Hvert eneste år behandler Transportklagenemnda i Norsk Reiselivsforum en rekke klagesaker fra reisende i kollektivtrafikken i Norge.

Fra 2017 til 2020 ble det behandlet over 800 tvister mellom passasjerer og tjenesteyterne.

Ikke overraskende er det klager på billettgebyr som topper statistikken. I 2019 og 2020 utgjorde den kategorien klager henholdsvis 75- og 63 prosent av det totale antallet.

– Ett minutt for sent

Én av sakene som nemnda har behandlet fant sted på toget fra Lillestrøm til Oslo S tidligere i år. En togpassasjer klagde på gebyr han ble ilagt for manglende gyldig billett og krevde at boten ble annullert.

Den aktuelle dagen var det problemer med Bank-ID for enkelte telefonoperatører. Imens passasjeren hastet for å rekke toget, startet han et kjøp av billett-appen til Ruter.

Da passasjeren gikk på toget ble han møtt av en kontrollør som ga han bot for manglende billett. Årsaken er ifølge kontrolløren at billetten var kjøpt ett minutt for sent.

Viste til billetthistorikk

I sin klage til Transportklagenemnda anfører togpassasjeren at han opplevde kontrolløren som nedlatende og truende. Ved ankomst på Oslo sentralbanestasjon ble klageren møtt av vektere.

Klageren viser også til billetthistorikk og understreker at han er en trofast billettkjøper.

I sitt svar i klagebehandlingen anfører Vy at kunden kjøpte billett under kontroll, når kontrolløren stod ved siden av ham. Videre hevder kontrollørene at passasjeren nektet å oppgi eller vise personalia og krevde at de skulle kontakte politiet.

Fikk ikke medhold

Transportklagenemnda ga ikke klageren medhold.

«Klager hevder at billett ble aktivert samtidig som at han gikk ombord i toget og har fremlagt billett kjøpt kl. 13.26.36. Vy har dokumentert at toget kjørte fra Lillestrøm klokken 13.25.39. Selskapet har videre opplyst at dørene på toget stenger ca. 15-20sekunder før toget faktisk avgår. Nemnda finner det ikke sannsynlig at klager hadde fullført kjøp av billett før han steg ombord i toget, og vilkårene for å ilegge gebyr var dermed til stede» skriver nemnda i sin uttalelse.