Sa han skulle levere varer på Romerike. Det gikk ikke

Tollerne oppdaget en umerket kartong.