Ruter vil at passasjerene skal sitte på annethvert sete

Mandag er det skolestart igjen for mange. Ruter sier kapasiteten skal være stor nok til en trygg skoleskyss, hvis bare dem som må være med bussen reiser. Trygg Trafikk sier skoleveien blir enda tryggere hvis foreldrene ikke kjører barna selv, men lar de gå eller sykle.