Ruter: – Vi er i løpende dialog for å finne de mest hensiktsmessige løsningene

Ruter kjører fortsatt buss som om situasjonen hadde vært helt normal. Men antall reisende er lavt.