Ruter: – Det begynner å bli mer glissent i kollektivtrafikken

Innfører reiseråd for å begrense smittefare.