Akershus universitetssykehus (Ahus) er nå på hackergruppens angrepsliste, som ble oppdatert lørdag, skriver TV 2.

– Vi er i dialog med Sykehuspartner om de truslene som i dag har blitt kjent. Vi er årvåkne, men har ellers ikke kunnskap om dette som gir grunnlag for å kommentere dette nå, skriver kommunikasjonsdirektør Dagfinn Aanonsen i en e-post til RB.

Killnet-gruppen er særlig kjent for å gjennomføre såkalte tjenestenektangrep – også kjent som DDOS-angrep.

Angrepene innebærer at man sender et stort antall forespørsler til en server, noe som gjør at den ikke har kapasitet til å svare de som faktisk trenger å bruke tjenesten. Det kan for eksempel innebære at sykehusenes nettsider blir utilgjengelige, forklarer TV 2.

LES OGSÅ: Omfattende dataangrep mot Ahus-leverandør – over tusen pasienter kan være berørt

De norske sykehusene som er nevnt som mål er Ahus, Sykehuset Innlandet, Førde sykehus, Ringerike sykehus, St. Olavs hospital, Skien sykehus, Stavanger universitetssjukehus, Tønsberg sykehus og Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Rådgiver i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Herman Hatløy Ringstad, skriver i en e-post til NTB at NSM er kjent med meldinger på Telegram rettet mot helsesektoren i en rekke land, blant annet norske helseinstitusjoner.

– NSM er i dialog med relevante partnere og følger situasjonen tett.

Daglige dataangrep

Helse Sør-Østs digitale grenseforsvar kjemper daglig mot ulike aktører, som av ulike årsaker forsøker å angripe norske sykehus.

Hver dag utsettes Ahus for forsøk på dataangrep, har Sykehuspartner tidligere opplyst om til RB.

– Ahus og de andre sykehusene utsettes for kontinuerlige angrepsforsøk i ulike former. Dette skjer daglig, har Aleksander Haslund fortalt.

Han er en del av Sykehuspartners operative databeredskapsteam, en ekspertgruppe som passer på alle sykehusene i Helse Sør-Øst og håndterer datasikkerhetshendelser.

Teamet jobber døgnet rundt 365 dager i året for å beskytte Ahus og andre sykehus mot angrep. De fungerer som hele Helse Sør-Østs digitale grenseforsvar.

Dersom noen forsøker å trenge seg inn i sykehusets systemer, svindle ansatte eller stjele pasientjournaler, kan det fanges opp av teamets deteksjonsverktøy.

Og det skjer ofte.

– Vi har helt klart både avdekket og håndtert hendelser fra Akershus universitetssykehus (Ahus) som har hatt et stort skadepotensial.