De narkotikaliberale partiene på Stortinget ønsker ny behandling av Solberg-regjeringens såkalte rusreform. Dette burde være et unødvendig innspill fordi den nåværende Ap/Sp-regjeringen er i gang med et nytt forslag til tiltak mot rusproblemer som skal være mer omfattende enn det den forrige regjeringen foreslo.

Det sies gjerne at om 100 år er allting glemt, men det gjelder ikke alle ting. I 1922 het Arbeiderpartiets leder Kyrre Grepp. Han ble kjent bl.a. som en radikal politiker hva angikk tiltak mot alkoholskader. Han hevdet at «et samfunnsonde innskrenker man ikke, det utrydder man.»

Dette ble retningsgivende for partiets alkoholpolitikk i svært mange år. I 2022 er det lite realistisk å gjennomføre visjonen til Kyrre Grepp, men det er absolutt et behov en aktiv ruspolitikk. I forbindelse med metoo-avsløringene for seks år siden uttalte Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre at «alkoholen er elefanten i rommet» - og det hadde han helt rett i.

Derfor vil det være feil å følge Solbergregjeringens «rusreform» som griper fatt i bare en liten del av et stort helse- og sosialt problem. Det er fortsatt slik at det er alkoholskader som er mest dominerende når det gjelder rus. Det blir derfor spennende å se forslag som vil komme fra Ap/Sp-regjeringen.

Som helsestatsråd viste Dagfinn Høybråten for en del år siden hva man kan få til for å redusere røykevanene. Det skjedde i et samarbeid med helsevesen og politiske miljøer. Kanskje det samme kan oppnås med tiltak på rusfeltet?

Aage Wiik, leder, IOGT, Lørenskog