Spørsmål til Mikkel Sibe Styremedlem i Akershus senterungdom: Hvordan støtter du narkomane ved å tillate dem å besitte narkotika?Det er ingen aldersgrense, så dette gjelder også barn og ungdom. Du skriver mindre brukerdoser. Nei, 10-15 gram cannabis er ikke mindre brukerdoser.

Naturligvis skal rusavhengige ha hjelp. Alle er enig i det! Barn/ungdoms-dopet er cannabis, inngangen til narkohelvete! Ikke la senterungdommen hjelpe dem dit:

Jan Handeland, Algarheim