Onsdag 30.3 var det to oppslag i Romerikes Blad om ruskulturens ofre. Det ene var om Anita Johannessen og hennes langvarige kamp for å bli rusfri. Den andre var om lavterskeltilbudet Lørenskog kommune driver to dager i uken på Skårer.

I flere år drev pinsemenigheten Salem en varmestue der hvor rusavhengige kunne komme innom å få varmet seg, luftet noen meninger, forsyne seg med vafler og kaffe og bærepose med matvarer. Varmestua ble fjernet etter krav fra kommunen på grunn av bl.a. veiutvidelse. Omtalen i Romerikes Blad bærer bud om et stort behov for hjelpetiltak.

Infiltrerer alt

Noe av årsaken er den barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) ga uttrykk for i et intervju i IOGTs medlemsblad Aksent i 2021. Hun har følt hvordan alkoholen infiltrerer alt sosialt liv - at samfunnet nærmest er blitt alkoholisert. Dette ble tydeliggjort under den pandemien som nylig rammet Norge. Da utelivsbransjen i Oslo ble stengt rammet dette anslagsvis 20.000 arbeidsplasser! Det viser tydelig hvor omfattende ruskulturen er blitt.

Koster milliarder

Prisen har så mange sider. Anitas skjebne er en av disse. De rusavhengige som søker til kommunens tilbud på Skårer, er et annet eksempel. Det som sjelden kommer fram i medier er den prisen alkoholvanene koster samfunnet. Oslo Economicis har beregnet at det kan dreie seg om mellom 80-100 milliarder i året!

Det dreier seg om tapt helse, sykefravær og lavere produktivitet, om helse og omsorgstjenester og kostnader for pårørende . I tillegg kommer regningen for narkomane. Her kan det være gråsoner fordi rusproblemer starter ofte med alkohol og så forsetter det senere for mange med andre rusgifter. Verdens helseorganisasjon WHO hevder at pris, tilgjengelighet og reklameforbud er virkemidler for å få redusert forbruk av alkoholdrikker.

Elefanten i rommet

Strategien er en reduksjon på 10 prosent innen 2025. Statsråd Kjersti Toppe ønsker en rusreform som også omfatter alkohol. Derfor er det spennende å se Ap/Sp-regjeringens forslag til en mer omseggripende rusreform. Når man blir konfrontert med ruskulturens menneskelige og økonomiske pris er det viktig at saken får større oppmerksomhet enn den har i dag. Det lover godt når statsminister Jonas Gahr Støre i forbindelse med metoo-avsløringene fastslo at «alkoholen er elefanten i rommet.»

Aage Wiik, leder, IOGT -Lørenskog