Siden midten av 1970-tallet har vi prøvd å finne fordelene med ulven, som ifølge diverse ideologigrupperinger skriker høyt om at den er verneverdig. Dessverre har det samme blitt hevdet i alle år uten at de samme kan forklare hva disse enorme fordelene består av.

De som likevel prøver å forklare kommer med abstrakte, fullstendig usikre og udokumenterte synsinger.

Det som enkelt kan forklares og som er spesielt tydelig er skadene rovdyrene forårsaker for samer, utmarksbeiter, jegere, fritidsinteresser og flere næringsvirksomheter.

Brukere av utmarksarealene og forskjellige næringer blir de som får betale fordi staten ikke kompenserer for «romantikken». Dette etterlater seg mange mennesker som rammes av psykiske lidelser p.g.a. angst og maktesløshet. Det ødelegger urgamle kulturer og det hindrer friluftslivet.

Klimasmart kjøtt

I vårt land fases en del av gårdenes naturbruk ut slik at de gamle gressjordene forsvinner på grunn av at bønder ikke kan ha dyrene sine lenger på hjemme beite heller på grunn av rovdyr.

Det er blitt brukt klimasmart kjøtt i stor grad i årevis, matnyttig vilt som gjennom jegernes anskaffelse har havnet på innbyggernes spisebord.

For de uvitende kan det oppfattes som betydningsløst hva ulven og andre rovdyr fortærer.

Gaupe, bjørn, jerv, ørn og rev er sammen med ulven den største trusselen mot vårt lands produksjon av viltet og utmarkas beitedyr.

Ulv tar 2150 elg

I dag har vi ca. 30 ulverevir/ flokker inklusive grenserevirene, med ca. 111 – 116 registrerte dyr, med de uregistrerte så er nok tallet adskillig høyere. Noen revir er veldig små, men de fleste revirene er større og det er registrert flokker på 10 dyr. Vi kan anslå at ulv alene tar ca. 2150 elg, og når det gjelder reindriften er det utbetalt for 23.000 rovdyr døde eller skadede dyr.

Hvis vi regner med at elgen som tas av enbart ulv i snitt veier 110 kg kan vi si at kjøttfjellet totalt blir 236.500 kg. Hvis vi regner med dette i porsjoner på ca. 3 hg så får vi 788.330 porsjoner klimasmart kjøtt.

Når det gjelder reinsdyr, regnes gjennomsnittsvekten til å være 30 kg. Her veier kjøtthaugen 690.000 kg, som i 3 hg store porsjoner blir til 2.300.000 porsjoner. Dette blir altså totalt drøyt 3 millioner porsjoner klimasmart mat. Hva dette koster i penger tør jeg nesten ikke tenke på. Og her har jeg ikke tatt med den store verdien av alle beitedyra som blir rovdyrtatt.

Nå er vi via nære naboland midt oppe i den mest alvorlige militære situasjonen siden andre verdenskrig. Russerne begynner å gnage seg innpå naboland og Ukraina er nå først i angrep. Hele Europa øker sine anstrengelser for å øke sine krigsmakter. Ingen vet hvordan det går. Ingen vet når krigen i Ukraina tar slutt, eller hvordan den slutter. Ingen vet hvordan det går for nabolandene nærmere striden heller.

Villedes

Når det gjelder rovdyrbestanden så er det mange idealister og forskere, betalt av våre skattepenger, som finner ut hvordan de best skal villede landets innbyggere om det reelle antallet rovdyr i landet.

Er det ikke på tide å ta øynene vekk fra skisseblokka og trene litt på å være ærlige, kanskje gjøre noe for fedrelandet og fortelle om den virkelige internasjonale idealismen som trykker på for en ideologi som kalles «rewilding»?

Slipp ulvejakta til i samme jakttider som gjelder for rødreven. Se på det matnyttige viltet som en ressurs for mennesker. Ikke vern om en stamme av ulvehybrider tilvendt plass i tettbygde strøk. Dersom man verner om resursen matnyttig vilt så får vi altså mer enn 3 millioner porsjoner mer klimasmart mat fra rein og elg pr. år til landets innbyggere. Verdifullt om man ser det i lys av den pågående krisen i Europa.

Men dersom vi skal fortsette som i dag, så er vi vel i ferd med å kvitte oss med vår felles naturarv og våre muligheter på mange områder når det gjelder livet i - og utnyttelsen av våre marker.

Kåre Holmen, Pensjonist, Aurskog