Köhn var biskop i Hamar bispedømme fra 1993 til 2006.

– Som den første kvinnelige biskopen var hun en pioner som banet vei for flere, og hun skapte mer plass for skeive og mange som ellers ikke følte seg hjemme i kirken, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum i en pressemelding.

Köhn døde natt til søndag etter lang tids sykdom.

Preses Olav Fykse Tveit sier at Köhns bispeembete markerte starten på en viktig og ny fase i Den norske kirke.

– Rose ble et ikon for den åpne folkekirken og for kvinner som kirkeledere i Norge og i hele Norden, sier Fykse Tveit.

– Endret kirkehistorien

Den liberale biskopen, opprinnelig fra Gjerdrum, var svært markant i norsk kirkeliv. Søndag vil Hamar domkirke være åpen fra klokka 11.

Avtroppende biskop i Hamar, Solveig Fiske, sier Köhn endret kirkehistorien da hun ble utnevnt til biskop.

– Med dette gikk en drøm i oppfyllelse, om at likeverd og likestilling skulle gi seg uttrykk i kirkens lederskap. Slik er hun ikke bare en person. Hun endret kirkehistorien, sier Fiske.

Dramatisk liv

Køhn kom til Norge fra Tyskland under dramatiske omstendigheter i 1946. Dramatikken holdt seg gjennom hele hennes liv.

Det var ingen selvfølge for henne å overleve bombingen i Berlin, det var heller ingen selvfølge for et sju år gammelt barn med tysk far å komme fra Tyskland til Norge i 1946, sammen med sin norske mor. Det var slett ingen selvfølge for en kvinne å bli biskop i Norge i 1993. Hun var den første kvinnelige biskop ikke bare i Norge, men også i Norden.