1 Legene visste ikke om Rosa Jona (4 1/2) ville overleve etter å ha blitt født to måneder for tidlig ved et akuttkeisersnitt på stuegulvet. I november tok mirakelbarnet sine første steg, og etter det har hun stort sett gått.ALLE FOTO: TOM GUSTAVSEN

Legene trodde hun kun vil leve noen uker: Før jul skjedde det nok et mirakel med Rosa Jona (4)

Hagbardur Valsson er blitt kalt splitter pine gal for å ha hatt så store vyer for sin fødselsskadde datter. Men før jul skjedde nok et mirakel i Nittedal.
Publisert