– Jeg har vært åpen hele tiden med Stortinget om min bosituasjon. De har visst om livssituasjonen kontinuerlig. Hvert år har jeg rapportert inn det og har fått tildelt en bolig på bakgrunn av det, sier han til NRK.

Aftenposten avslørte søndag at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har fått gratis bolig av Stortinget ved å være folkeregistrert på gutterommet fra 2009 og helt fram til november i fjor. I en del av perioden leide Ropstad ut familiens tomannsbolig i Lillestrøm.

– Han har søkt i utgangspunktet og fått en pendlerbolig, og så har han vært en del av den årlige bekreftelsen, som er en aktiv bekreftelse fra representantene, om at de bor på sitt hjemsted, sier stortingsdirektør Marianne Andreassen overfor kanalen.

Ved å være folkeregistrert på gutterommet har Ropstad blant annet fått fritak for skatt av fordelen ved gratis bolig og mulighet til å få dekket hjemreise en gang i uken. I tillegg har Ropstad tjent på leieinntektene og fortjenesten ved salg av tomannsboligen i Lillestrøm.

Ropstad har ikke brutt noen regler ved å gjøre dette. Ordningen med stortingsbolig eksisterer for at representanter skal ha mulighet til å drive politikk i hjemfylket samtidig som de sitter på Stortinget.