Onsdag kveld førte en signalfeil i Romeriksporten til store forsinkelser i togtrafikken mellom Asker og Lillestrøm. Alle tog måtte kjøre Hovedbanen, men signalfeilen førte til begrenset kapasitet og store forsinkelser.

Litt før klokken 20 samme kveld, kunne Bane NOR melde om at feilen var rettet og at togtrafikken var i gang igjen på Gardermobanen.

Det vil ta 30 – 60 minutter før trafikken er i rute igjen.