Gå til sidens hovedinnhold

Romerikskommuner blant landets beste til å legge til rette for nyetableringer

Artikkelen er over 2 år gammel

– Kort saksbehandlingstid er av svært stor betydning for å lykkes med egen bedrift.

Romerike som region viser styrke i forbindelse med NHOs årlige rangering av økonomiske prestasjoner og rammebetingelser for næringslivet i norske kommuner. Det såkalte kommune-NM dekker fem temaområder, nemlig næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Romerike kommer her svært godt ut i mesterskapet.

Av alle norske kommuner havner nemlig Ullensaker på en 7. plass, Skedsmo på en. 15 plass og Nittedal på en. 20 plass. Dermed troner hele tre kommuner på Romerike blant de 20 beste i landet.

– Innflytting og solid kommuneøkonomi kjennetegner kommunene på Romerike. Dette er kommuner som tjener godt på sin sentrale plassering kort vei fra Oslo og ikke minst fra hovedflyplassen på Gardermoen, sier regiondirektør i NHO Nina Solli.

 

Treg saksbehandling kan koste dyrt

Styreleder og eier av Norgeshus Jos bygg på Eidsvoll Jon-Olav Sigvartsen sier kort saksbehandlingstid og god dialog med kommunen i stor grad er avgjørende for å lykkes i bransjen. Han driver for tiden med et større utbygginsprosjekt i Eidsvoll.

 

– På de fleste søknadene vi sender inn har kommunen en frist på tre uker, i andre saker er fristen 12 uker. De «gode kommunene» på Romerike, som for eksempel Nannestad, behandler alle saker innen fristen, og som oftest i løpet av få dager. Deres målsetting er å behandle sakene innenfor fristen, selv om det er mangler eller uklarheter i søknaden. Andre kommuner ser ikke ut til å ta hensyn til fristen. De kommunene sender ofte bare et svarbrev der de ber om ytterligere informasjon, og anser da fristen som overholdt. I et prosjekt har vi flere søknader inne. Da kan sendrektig behandling ofte gi flere måneder i forsinkelser, sier han.

Han mener videre at mange ledd i saksbehandlingen kunne vært digitalisert, for eksempel ferdigattesten.

– Når en ferdigattest lar vente på seg, får ikke kunden lov til å flytte inn i boligen, med alt det fører med seg av låne- og boutgifter, sier Sigvartsen.

– Avhengig av ja-holdning

Ullensaker, Skedsmo, Nittedal, Fet, Sørum, Rælingen, Gjerdrum, Nannestad og Lørenskog er alle inne på topp 100 av norske kommuner. Ullensaker er i særstilling på Øvre Romerike med størst netto innflytting i landet og en svært ung befolkning.

Ifølge ordfører Tom Staahle har kommunen allerede i mange år ligget høyt på lista i denne kåringen.

– Når det kommer næringsliv som vil etablere seg hos oss så har vi en grunnleggende ja-holdning. Næringsliv som ønsker å slå seg ned i Ullensaker skal bli sett, hørt og forstått. Det er viktig, påpeker Staahle.

 

Han legger til at i forhold til saksbehandling så har politikerne gitt en klar beskjed til administrasjonen om å være næringsvennlig der det legges til rette for hurtig og effektiv saksbehandling.

– Har man som nyetablerer positive erfaringer med en kommune, så er dette noe som gjerne sprer seg videre til andre. Det er også viktig at kommunen selv går aktivt ut og forteller om de mulighetene som finnes her både med tanke på arbeidskraft og tomter. Romerike er den mest spennende vekstregionen i Norge, ja kanskje i hele Scandinavia, legger ordføreren til. Han legger ikke skjul på at nærheten til Oslo og flyplassen er et godt trekkplaster.

– Men vi er også avhengig av åpenhet og god takhøyde. Vi har heller ikke eiendomsskatt på næring i Ullensaker. For mange er dette vesentlig når man skal etablere seg, sier han.

Ifølge Solli er akkurat det å legge til rette for bedriftene et viktig konkurransefortrinn.

– Mange kommuner jobber godt sammen med næringslivet, andre gjør det ikke. Å lære av dem som har lyktes er en fornuftig strategi. En villighet til dialog om offentlige tjenester er viktig, understreker hun.

Nannestad med størst framgang

Kommunene med høyest befolkningsvekst de siste tre årene er romerikskommunene Ullensaker, Nannestad og Lørenskog. Lørenskog er nummer to etter Ullensaker med høyest netto innflytting i prosent av befolkningen.  Nannestad er den kommunen i Akershus med klart størst framgang av Akershus-kommunene siste seks år. Innflytting forklarer mesteparten, men Nannestad har også fått høyere rangering innenfor kommuneøkonomi. Blant annet har de kommunale administrasjonsutgiftene per innbygger falt i perioden.

Småkommuner på Romerike som Aurskog Høland, Enebakk, Nes og Hurdal gjør det derimot dårligst blant kommunene i Akershus.

– Her er det noe å se på ved neste kommunereform, sier Solli.

Her er plasseringene romerikskommunene får på landsbasis:

Ullensaker: 7.plass

Skedsmo 15.plass

Nannestad 20.plass.

Lørenskog 28.plass

Gjerdrum 33.plass

Nannestad 37.plass

Sørum 39.plass

Rælingen 85.plass

Fet 86.plass

Eidsvoll 121.plass

Nes 164.plass

Enebakk 166.plass

Aurskog- Høland 181.plass

Hurdal 331.plass

Kommentarer til denne saken