Vil du lese alt? Bestill RB+ i dag!

Vår strategi om å ta betalt for innholdet vi leverer også digitalt, har rett og slett vært en suksess.

Magne Storedal

Ansvarlig redaktør i Romerikes Blad

 

I dag offentliggjør Mediebedriftenes Landsforbund (MBL) opplagstallene for alle medlemsbedriftene i Norge. I den statistikken er RB registrert med 25.847 abonnenter.

At flere er villige til å betale for det vi lager, er noe som gleder alle oss i Romerikes Blad. Det har rett og slett vært mange veldig krevende år i mediebransjen. Helt siden tusenårsskiftet hatt vi hatt store problemer med å holde på betalende lesere. Opplaget falt trutt og jevnt i mange år.

Les Romerikes Blads redaksjonelle årsrapport for 2016 her!

Merkedag

Derfor er 16. april 2015 en merkedag i Romerikes Blads snart 115 år lange historie. Det var da vi bestemte oss for alvor å reservere innhold på rb.no for våre betalende kunder. Beslutningen ga umiddelbart effekt. Siden har vi fått tusenvis av bestillinger av abonnement direkte fra rb.no fra hele Romerike. Spesielt gledelig har utviklingen i direktebestillinger vært siden august i fjor.

Vårt strategi med å reservere mer av innholdet for våre betalende lesere, har selvfølgelig som konsekvens at vi leses av færre. Forflyttingen av lesing fra papiravisen til vår digitale utgave har ført til at vi har 9.000 færre daglige lesere av papiravisen. Ifølge MBL-statistikken leses papirutgaven av 58.000 lesere. På desktop er fallet 5000 lesere fra 48.000 til 43.000, mens lesertallet på mobil holder seg stabilt, dog ned 1.000 fra 31.000 til 30.000 lesere. Samlet faller lesertallet for RB fra 110.00 til 96.000.

 

Si hva du ønsker!

Vi velger å tolke responsen fra dere lesere som at innholdet vi lager, er relevant og nyttig. Så mangslungent som Romerike er, er det helt klart utfordrende å skru sammen et produkt som passer for alle leserne våre samtidig. Det er ikke uten videre gitt at innhold laget i Lørenskog interesserer lesere på Eidsvoll og vice versa. Derfor har strategien vår de siste årene vært å finne saker som er så gode at de sprenger seg ut av det området de er hentet fra.

Heldigvis er Romerike i rivende utvikling. Det skjer så mye i vår region som bør ha interesse for svært mange langt utenfor distriktet også. Vår jobb er å ha så god metodikk internt at vi klarer å finne, speile og beskrive alt det interessante som skjer over hele Romerike. Denne jobben blir mye enklere om vi har deg som leser med på laget. Vi trenger alt vi kan få av tilbakemeldinger og tips slik at vi hele tiden kan justere kursen vår i synk med hva du som leser ønsker.

Vil du lese alt? Bestill RB+ i dag!

Falske nyheter

Mediene er i hele den vestlige verden satt under hard debatt i 2016. Både politikere og journalister sliter med tilliten hos folk flest. Diskusjonen om falske nyheter har ikke bare satt amerikanske medier på dagsorden, men medier generelt. Også Romerikes Blad. Vi ser at politikere forsøker å skape sin egen dagsorden i direkte kommunikasjon med velgerne via sosiale medier. Vi ser også at mange forsøker å undergrave tilliten til oss ved å hevde at vi er uetterrettelige, partiske og subjektive.

Romerikes Blad er på ingen måte ufeilbarlig. Vi gjør store og små feil, men vår journalistiske ryggmargsrefleks er å rapportere sannferdig, presist og objektivt. Det er det vi er trent i, og som vi på ære og samvittighet lovet å gjøre den gangen vi bestemte oss for å bli journalister. I festtaler kaller vi gjerne dette for samfunnsoppdraget vårt.

Viktig journalistikk

Jeg våger påstanden om at aldri har journalister vært viktigere enn nå. Vi er den eneste yrkesgruppen som har i oppgave upartisk å skille sant fra usant og konsekvent og notorisk kontrollere myndighetspersoners maktutøvelse. Romerike trenger helt klart en lokalavis. Lokaldemokratiet blir helt klart fattigere uten oss. Ved å abonnere på oss, sikrer du deg samtidig en kanal for tredjepartskontroll, meningsdannelse og nyheter. 2017 har begynt veldig bra for oss. Samtidig vil jeg benytte anledningen til å takke alle RBs lojale lesere for at dere holder avisen.

Dere var garantisten for at vi kom oss gjennom alle disse utfordrende årene.

Vil du lese alt? Bestill RB+ i dag!