Det var i 1975 Stortinget vedtok forbud mot alkohol- og tobakksreklame. Norske aviser har stort sett respektert forbud mot å reklamere for tobakk. Ganske annerledes er det av en eller annen grunn når det gjelder alkoholprodukter.

Paradoks

Institutt for journalistikk gjennomførte i 2009 etter oppdrag fra IOGT en større innholdsanalyse om pressens omtale av alkohol. Analysen sammenliknet situasjonen i 1994 mot forholdene i 2009. I Instituttets konklusjon heter det bl.a. at «vi sitter igjen med det paradoks at alkohol i dag domineres av de glade sakene, mens omtale av alkoholisme, alkoholrelatert vold og kriminalitet faktisk får mindre spalteplass i dag enn for 15 år siden. Det må sies å være et paradoks.»

Denne utviklingen i norsk presse har utviklet seg videre i de senere år. Jeg kan huske at Romerikes Blad hadde en meget beskjeden form for vin omtale. På spørsmål fra IOGT – Lørenskog fikk vi svar fra daværende redaktør Thor Woje at «dette er innkjøpt byråstoff.» Det virker som det er ganske annerledes nå – med bilder, utførlige vinanmeldelser med priser m.v.

Hvordan dette kan praktiseres i forhold de regler Norges Presseforbund har om tekstreklame og Stortingets vedtak om reklameforbud er et interessant spørsmål.

Samfunnsproblem

Antakelig har Romerikes Blad en redaksjonell medarbeider som skriver om alkoholprodukter? Hva med produktene som omtales? Dette er neppe gaver fra Vinmonopolet. I Presseforbundets regler heter det at «utgifter til redaksjonell virksomhet betales av redaksjonen selv.»

Dette må bety at Romerikes Blad bruker betydelige midler på innkjøp av vinflasker, siden det ikke skal være tillatt å få slike produkter som gaver. Jeg synes avisens holdning til alkoholomtale harmonerer dårlig med en journalistikk forankret i arbeiderbevegelsens ideer. Alkoholbruk er et stort helse- og sosialproblem, langt større en narkotikaskader. Dette burde gjenspeile seg i større grad i pressen – dessverre også i Romerikes Blad.

Aage Wiik, Lørenskog