Romerikes Blad med flytteplaner: – Helt perfekt for en moderne mediebedrift

I 2022 skal Romerikes Blad inn i nye lokaler.