Statistisk Sentralbyrå sendte i dag morges ut offisielle folketall per 1. januar 2018.

Romerike økte sitt folketall med 2,1 prosent i løpet av 2017.

Med 296.996 innbyggere mangler vi altså bare 3.004 personer på 300.000.

Nedre Romerike står med 191.245 i folketall, Øvre-kommunene med 105.751.

Nannestad på landstoppen

Nannestad hadde størst økning i prosent i fjor, med hele 4,6 prosent.

Ingen kommune i hele landet hadde høyere vekst i 2017.

Ullensaker og Lørenskog hadde henholdsvis 4,2 og 3,4 prosent vekst.

Ås i Akershus økte sitt folketall med 4,1 prosent, Bø i Telemark med 3,2.

Det vi si at tre av kommunene i "Fire på topp" for hele landet hører hjemme på Romerike.

Alle kommuner økte sitt folketall, med unntak av Hurdal. Sju færre innbyggere tilsvarer en nedgang på 0,2 prosent.

Mot 5,3 millioner

Folketallet i Akershus er nå 614.026, som er en økning på 1,6 prosent siste år.

I perioden 1998-2018 har folketallet i Akershus økt med 35,4 prosent, i Oslo med 34,8 prosent.

I Norge bodde det 5.295.619 personer på første dag i 2018. 

Folketallet i 2017 økte med 37.300, som er den svakeste økningen siden 2005.

Folketall per 1. januar 2018:

 • Skedsmo 54.178 (+1,7)
 • Lørenskog 38.670 (+3,4)
 • Ullensaker 36.576 (+4,2)
 • Eidsvoll 24.647 (+1,0)
 • Nittedal 23.545 (+1,4)
 • Nes 21.681 (+2,1)
 • Sørum  17.980 (+1,8)
 • Rælingen 17.874 (+0,8)
 • Aurskog-Høland 16.390 (+1,4)
 • Nannestad 13.240 (+4,6)
 • Fet 11.663 (+0,9)
 • Enebakk 10.945 (+0,2)
 • Gjerdrum 6.704 (+2,4)
 • Hurdal 2.903 (-0,2)