Statistisk sentralbyrå har sendt ut offisielle folketall per 1. oktober 2021. Norges folketall økte med 12.995 til 5.415.166.

Økningen skyldes i størst grad netto innvandring med 8.006, men fødselsoverskuddet var også betydelig, 4.989.

Denne gang er det de tre største byene som har størst økning, med Oslo øverst, pluss 2.572.

I norgestoppen

Lørenskog er denne gang å finne på 5. plass i Norge, med en vekst på 548, mens Lillestrøm er nummer sju med pluss 469.

Ordfører Ragnhild Bergheim (Ap) sier at folketallene må ses over et lengre tidsrom enn et kvartal:

– Sterk vekst gir også både muligheter og utfordringer. Vi venter oss betydelig vekst også de neste årene, men så vil folketallet flate mer ut.

I 2. kvartal lå Lillestrøm og Lørenskog på norgestoppen, med en økning i folketallet på henholdsvis 618 og 496.

Ullensaker er en annen kommune med solid vekst. Denne gang er økningen på 348, som gir 8. plass på riksplan.

Passerte 320.000

Romerikes folketall økte med 1.953 i løpet av månedene juli, august og september.

11 av våre 12 kommuner hadde økning, og regionen har for første gang over 320.000 innbyggere, nemlig 321.760.

Den eneste kommunen med nedgang var Gjerdrum, som fikk 44 færre innbyggere i løpet av 3. kvartal.

Forklaringen er at det flyttet 45 flere ut av bygda enn til kommunen, nærmere 180 ut og 135 inn.

Ordfører Anders Østensen (Ap) tror en god del av nedgangen er relatert til skredet:

– Folketallet må følges over tid, og jeg tror vi vil få økning 2022. Blant annet fordi en god del boliger er under bygging.

Størst nettoinnflytting hadde Lørenskog med 478, foran Lillestrøm med 381 og Ullensaker med 273.

Fødselsoverskudd

Som så ofte før er det registrert solid fødselsoverskudd samlet sett på Romerike, denne gang 362.

Lillestrøm hadde 88 flere født enn døde (234-146), mens Ullensaker hadde et overskudd på 75 (132–57) og Lørenskog 70 (137-67).

To kommuner på Romerike hadde flere døde enn fødte i 3. kvartal.

Aurskog-Høland fikk et fødselsunderskudd på åtte personer, etter 34 fødte og 42 døde.

I Nes var det minus tre, etter 57 fødsler og 60 dødsfall.

Fakta

Romerikes folketall per 1. oktober 2021:

Lillestrøm 88. 493 (+ 469)

Lørenskog 44.208 (+548)

Ullensaker 41.291 (+348)

Eidsvoll 26.571 (+ 120)

Nittedal 24.772 (+ 28)

Nes 23.763 (+ 136)

Rælingen 18.869 (+ 94)

Aurskog-Høland 17.732 (+ 45)

Nannestad 14.947 (+ 150)

Enebakk 11.180 (+ 55)

Gjerdrum 6.961 (- 44)

Hurdal 2.873 (+ 4)

Norgestoppen i vekst:

Oslo 2.572

Trondheim 2387

Bergen 1.318

Kristiansand 906

Lørenskog 548

Stavanger 530

Lillestrøm 469

Ullensaker 348

Fredrikstad 309

Tromsø 293

Asker 275

Ås 264