Arbeiderpartiet må slippe inn SV i regjeringssamarbeid, inngå avtaler med MDG og Rødt og ta vare på alliansen med Senterpartiet.

Dette er oppskriften på hvordan den politiske venstresida kan komme tilbake etter kommunevalget, så snart skuffelsen over Høyres sterke framgang har lagt seg.

Sure på regjeringa

For denne framgangen skyldes ikke Høyres politiske løsninger. Ap tapte terreng hovedsaklig fordi velgerne er sure på strømpriskrise, høyere rente, sterkt økende matvarepriser og boutgifter – kort sagt sure på regjeringa. Fordi Jonas Gahr Støre så langt ikke har greid å temme markedskreftene. Det slår ut også lokalt.

Det er ikke mer enn to år siden velgerne ga de rødgrønne partiene et overveldende flertallsmandat til å satse på fellesskapsløsninger. Et massivt nei etter åtte års Solberg-regjering med privatisering, konkurranseutsetting, økende forskjeller, skattelette for de rike og smålige velferdskutt.

Dreie politikken mot venstre

Ap, SV og Senterpartiet ville aleine hatt reint flertall på Stortinget. Men det glapp, i Hurdal. Muligheten ble skuslet bort, og vi fikk en mindretallsregjering av Ap og Senterpartiet.

Men det er ikke for seint! Det er ennå to år igjen fram til neste stortingsvalg. Med SV i regjering vil politikken bli dreid mot venstre. Det er sunt på mange måter, for eksempel når vi skal finne virkemidler mot markedsstyrt kraftpolitikk som gir oss EU-priser på strøm.

Rødgrønn enighet

Vi er mange som er opptatt av dette. Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus (AHA) satte rødgrønt samarbeid på dagsorden 3.september på den årlige Øyerendagen, i et valgkampinnslag under kulturdagen med panelsamtale ledet av undertegnede og ordfører Jørgen Vik (Ap).

Fylkespolitikerne Hoda Imad (Ap), Tuva Todnem Lund (SV) og Silje Kjosbakken (Rødt) var invitert og ble utfordret om sitt syn på temaer som profittfri velferd, rødgrønt samarbeid og hvordan bekjempe fattigdom.

Ordskiftet viste sterkt sammenfallende synspunkter og godt grunnlag for enighet, som selvsagt må følges opp i Akershus fylkesting i fireårsperioden som kommer.

Fungert godt

Jeg vil trekke fram min egen hjemkommune Rælingen som eksempel på rødgrønt samarbeid som har fungert godt. Ap fikk 38 prosent av stemmene ved kommunevalget nå, og Ståle Grøtte (Ap) fortsetter etter alle solemerker å dømme som ordfører.

Rælingen Ap har gjennom år bygd opp gode relasjoner til Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Sistnevnte falt dessverre ut ved valget nå. Dersom resten av koalisjonen fortsatt holder sammen, kan vi notere oss for fortsatt rødgrønt flertallsstyre. Høyre fikk 28 prosent.

Vi baserer koalisjonen på en samarbeidsavtale, der vi er enige om sentrale spørsmål men der partiene likevel står fritt til å fremme sine egne politiske synspunkter i kommunestyret. Ap viser raushet og vi trenger venner, noe valgresultatet nå viser med all ønskelig tydelighet.

Halfdan Karlsen (Ap), avtroppende representant i kommunestyret, Rælingen