Vi vil alle bli kvitt avfallet vårt på enkleste måte. Hvis det oppleves som for tungvint å bli kvitt det, lurer vi oss ut i nattens mulm og mørke og kaster det i krokene.

Lillestrøm kommunes innføring av søppelsug-anlegg har begrenset hva vi kan kvitte oss med i nærmiljøet og gjort det mer strevsomt enn det var å løfte lokket på avfallsdunken.

Det vi ikke skal kaste i søppelsuget, skal vi selv, hver og en husholdning, besørge transportert til Roaf, butikken eller utplasserte kontainere.

Ettersom vi miljøbevisste ikke har egen bil, og slett ikke tilhenger, skal vi lagre avfallet vårt i boder og hvor ellers vi har plass, til inntil vi får nok til å bestille et egnet firma til å transportere det.

Vi som er litt mindre miljøbevisste kjører lass til Roaf tolv ganger i året. Det blir mye trafikk!

Lillestrøm tilføres tusentall eller så nye husholdninger hvert år. Trafikken øker. Hvis Roaf og Lillestrøm kommune har miljøbevissthet på programmet må de tenke nytt.

Tips for by og tettsted:

Sørg for at det blir gangavstand til der husholdningene kan kvitte seg med det avfallet som ikke kan leveres i butikkene.

Det må da være mer miljøvennlig at Roaf systematisk henter avfallet fra der folk bor enn at det skal kjøre tusenvis av privatbiler til Roaf tolv ganger i året.