Riksmekler Mats Wilhelm Ruland bekrefter overfor NTB at han har bedt partene om å stille i et møte hos ham onsdag.

– Bakgrunnen er at konflikten har pågått i noe tid. Det er en stor konflikt som rammer tredjepart. Jeg ønsker en status fra partene og vil høre om det er grunnlag for å gjenoppta meklingen, sier han.

Ruland understreker at det ikke er partene som har tatt initiativ til møtet, men at det kommer fra ham og er begrunnet med omfanget på konflikten og smittesituasjonen.

– Jeg har foreløpig ikke fått bekreftet at alle kommer. Partene har ikke plikt til å stille, men jeg forventer at de kommer.

Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet deltar

Yrkestrafikkforbundet har sagt seg villig til å stille på møtet, sier forhandlingsleder for Yrkestrafikkforbundet, Linda Jæger.

– YTF er avventende til hva som kan komme ut av møtet, men håper at arbeidsgiver er villig til å komme våre krav i møte.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum bekrefter overfor NTB at de også vil delta, men han har ingen ytterligere kommentar.

Over 8.000 streikende

Det er gått over en uke siden bussjåfører i Viken og Oslo gikk ut i streik, og store deler av kollektivtrafikken ble lammet.

Søndag 20. september ble det brudd i meklingen mellom NHO Transport og Spekter på arbeidsgiversiden, og Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet på arbeidstakersiden.

I helgen ble streiken trappet opp, og ytterligere 4.500 bussjåfører sluttet seg til de 3.800 sjåførene som allerede hadde lagt ned arbeidet.