– Det er helt utrolig og veldig positivt, sier Per Orderud til Dagbladet på privatetterforskerens kontor morgenen etter Sandberg slapp den oppsiktsvekkende nyheten.

6. november i år fikk Sandberg overlevert en Colt Police Positive Special av en mann et sted på Østlandet. Sandberg vil av hensyn til kildevernet ikke si noe om hvem som overleverte revolveren eller hvorfor.

Dagen etter han fikk den i hende, ble den overlevert Gjenopptakelseskommisjonen, som i løpet av året som kommer skal ta stilling til mulig gjenopptakelse av trippeldrapet i 1999, der Per og ekskona Veronica Orderud (47) mener seg feilaktig dømt.

– Spesielt

– Det blir veldig spennende. Vi får håpe at resultatet kan fortelle om mer om historien bak våpenet. Om det skulle vise seg å være dette våpenet, er det spesielt å sitte på noe slikt i 20 år. Det vil være utrolig om det er den revolveren, sier Veronica Orderud til Dagbladet, som understreker at hun er innstilt på at både undersøkelser og kommisjonens avgjørelse kan ta lang tid.

Kripos kan ikke si noe om når de er ferdige med analysene av revolveren som kan ha en kobling til Orderud-saken, men opplyser at arbeidet er prioritert.

Ubesvart spørsmål

I 2002 ble Per og Veronica Orderud dømt til 21 års fengsel i Eidsivating lagmannsrett for trippeldrapene på Orderud gård i 1999. Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble dømt til henholdsvis 16 og 18 års fengsel.

Retten la til grunn at ett av de mulige drapsvåpnene var en revolver av samme type som Sandberg nå har levert inn. Sandberg har fortalt at han fikk overlevert revolveren fra en person i Holmestrand-området i november.

Hvor det ble av de to våpnene som ble brukt til å drepe Anne Orderud Paust, Kristian Orderud og Marie Orderud, har vært et av de store ubesvarte spørsmålene i saken.

Avventende

Under rettssaken forklarte nå avdøde Lars Grønnerød at han hadde solgt revolveren av kaliber .38 til Per Orderud, noe Orderud har nektet for. At denne revolveren ble benyttet under drapene, er blitt dokumentert gjennom prosjektiler politiet fant på steder der Grønnerød sa han hadde prøveskutt, men selve våpenet er altså ikke blitt funnet.

Steinar Wiik Sørvik, som var Grønnerøds forsvarer i saken, sier han stiller seg avventende til det nye funnet.

– Jeg skal ikke utelukke noe, men det har kommet så mye nytt i Orderud-saken gjennom 20 år. Det meste er bare påstander som har kokt bort i kålen. Jeg avventer til det kommer svar på de tekniske undersøkelsene av om dette er revolveren som ble brukt, sier han til NTB.

Han påpeker at metodene til Kripos vil gi svært sikre svar på om dette er drapsvåpenet eller ikke.

– Hvis det viser seg å være våpenet, kan det være interessant å undersøke hvordan og hvorfor det havnet hos personen som leverte det til Sandberg, men det er for tidlig å si hvilken betydning dette eventuelt har for saken, sier Wiik Sørvik.