Det er åpenbart ulike meninger om hva som er rett og feil når det gjelder glommakryssingen. Noen politikere vil styre hvordan du og jeg skal leve, og vil gjøre det vanskelig for oss å velge annerledes enn hva de selv mener er riktig.

Venstres Margrethe Prahl Reusch argumenterer for å gjøre glommakryssingen mindre fremkommelig for alle som har behov for bil, for at vi skal presses over på buss, gange eller sykkel som hun mener er best for oss. Med et slikt syn er det klart at god fremkommelighet for bilen fremstår som trussel for egen ideologi.

Andre politikere er mer opptatt av å legge til rette for at innbyggerne skal få ta sine egne valg. Med et slikt syn er det naturlig å tenke på en utbedring av veien når bilene og bussene står i lange køer morgen og kveld.

Det som passer best

Dette handler ikke om mine våte bildrømmer, som Prahl Reusch indikerer, men heller en drøm og et ønske om at folk skal få benytte det fremkomstmiddelet som passer best i deres hverdag, med levering i barnehage, innkjøp i butikken og et besøk hos bestemor. Da passer ikke dette alltid med busstidene i Gansdalen, og kanskje er avstanden litt lang for sykkel. I tillegg mangler det gang- og sykkelveier for å kunne ferdes trygt.

Prahl Reusch mener at jeg, i min iver etter en køfri rv 22, glemmer premisset om at vi ikke skal bygge flere «satellittsamfunn» på østsiden av Glomma. Vi har tidligere lest at Venstre ikke ønsker en utvikling i våre grender, men jeg og Fremskrittspartiet er ikke enig med dem i dette, og vi er heller ikke med de andre partiene på venstresiden som vil stoppe bygging i grendene. Vi ønsker en god utvikling i alle kommunens grender.

Nå er det opp til flertallet i kommunestyret å avgjøre hvor det skal tillates bygging, og etter valget i 2023 vil det være opp til det neste kommunestyret, forhåpentlig med et annet politisk flertall.

Kjører tog

Så til et par oppklaringer. Jeg syter ikke for min syke mor. Jeg kjører selv tog til jobb, og jeg leser avisen på veien. Dette passer fint for meg, men det passer dessverre dårlig for mange andre. Når det gjelder tog til Bjørkelangen, så er dette spennende tanker som også FrP ser positivt på, men dette ligger trolig flere tiår frem i tid. Når regjeringen nå skal bygge mindre vei og jernbane, så spørs det om dette prosjektet i det hele tatt blir noe av. Men, de klarte å få tog til Bjørkelangen i 1896, så det kan jo skje igjen.