– Vi kontrollerte 12 sykler. Av dem var det kun en som fikk kjøre videre uten noen reaksjon. Det er et nedslående resultat, at det er så mange i dette miljøet som har slike mangler på kjøretøyene sine, slår Truls Hjortnæs fast.

Han er ansvarlig for trafikk- og sjøtjenesten i Øst politidistrikt, og var mandag ute sammen med Statens vegvesen i forbindelse med «Aksjon skolevei». Styrkene delte seg opp, og mens den ene gruppa sjekket sikring av barn i bil og adferd i trafikken rundt Bjørkelangen skole, tok den andre gruppa for seg trafikken utenfor videregående skole, og hadde særlig fokus på de med lett motorsykkel.

Unge trafikanter

Sjåførene av slike kjøretøy må være fylt 16 år, så de kontrollerte var forholdsvis unge trafikanter.

– 10 av dem fikk mangellapper og bruksforbud. En fikk kjøreforbud. Det er primært mangelfull teknisk stand på kjøretøyene, med manglende blinklys og feil plassering av skilt som er årsaken, forklarer Hjortnæs.

Han forteller at politiet har latt seg overraske av resultatene denne gangen.

– Lettmotorsykler kjører som oftest fortere enn det mopedene gjør, og det gir førerne mer ansvar for å opprettholde god stand på syklene sine, og ikke minst kjøre forsiktig og hensynsfullt, sier Hjortnæs.

Reaksjoner fra publikum

Bakgrunnen for at de valgte å ha fokus på denne førergruppen, er gjentakende tilbakemeldinger fra publikum om at det er mye bråkete kjøring i området rundt Bjørkelangen videregående.

– De bråker gjerne litt mer enn andre motorsykler fordi de har ombygde eksospotter som ikke er godkjent. Andre steder kjører disse kanskje forbi og blir borte, men ungdommen her liker å henge i området og kjører gjerne samme runden igjen og igjen. Derfor har mange reagert, og derfor ønsket vi å ha fokus på denne gruppen i dag, sier Hjortnæs.

Han har følgende oppfordring til foreldre som har håpefulle i denne aldersgruppen:

– Det er beklagelig at vi har avdekket så mange feil som vi har gjort i dag. nå håper jeg at foreldrene kan ta ansvar for sine håpefulle og ta en prat med dem om trafikksikkerheten og ikke minst om hvordan man skal kjøre hensynsfullt uten å forstyrre andre i trafikken.