Gå til sidens hovedinnhold

Rektors spill for galleriet

Leserinnlegg

OsloMet ved rektor Curt Rice spiller som en privat aktør, men med offentlige penger.

I 2008 ble intensjonssavtale om sammenslåing mellom Høyskolen i Akershus og Høyskolen i Oslo inngått. Dette skulle tjene begge parter. Sammenslåingen skulle skje mellom to likeverdige parter og danne grunnlaget for en ny forsknings- og utdanningsinstitusjon. De to studiestedene, Oslo og Kjeller, skulle videreføres og vekst og utvikling av studieplasser skulle skje ved begge studiestedene. I dag heter organisasjonen OsloMet.

Romerike har i perioden etter 2008 hatt en formidabel utvikling og befolkningsøkningen er størst i Norge. Over 300.000 mennesker bor nå på Romerike. Til sammenligning har Nordland 250.000 innbyggere. Romerike har, tross veksten, fortsatt det laveste utdanningsnivå av regionene i Oslo-området. Det er skapt mange nye arbeidsplasser, men hovedsaklig innen transport og service. Kravet til utdanning er lavt i de næringene som vokser.

2,5 milliarder

Hvordan har det gått med ambisjonen om det de sammenslåtte høyskolene skulle realisere og det som OsloMet skulle videreføre? OsloMet får hvert år ca 2,5 milliarder kroner av våre skattepenger for å løse sitt oppdrag. Har Romerike fått den veksten som ble forespeilet?

Det hele har vist seg å være et spill for galleriet. Det har vært en voldsom vekst i antall studenter og ledelseskraft ved Oslo-avdelingen. Kjeller og Romerike har både mistet ansatte, studenter og sin lokale ledelse.

I 2017 etablerte Oslo Met sin strategi om å bli et urbant universitet. Styret la en campusstrategi i 2018 og ga rektor oppdrag om å forhandle med Hemfosa Samfunnsbygg AS, med sikte på en langsiktig avtale i Kunnskapsveien 55 på Kjeller.

Rektor fant imidlertid plutselig ut at Kjeller ikke var urbant nok og mente at Campusen burde flyttes til Lillestrøm sentrum og at studentene burde bli en større del av bybildet. Lillestrøms politikere bet på agnet og iverksatte omfattende prosesser. Det var en forutsetning fra OsloMet sin side at flyttingen ikke skulle medføre høyere leie- og driftskostnader. Realiteten i denne forutsetningen innebar at det ville bli over 60 prosent mindre areal til utdanningsformålet og reduserte muligheter til nye studieplasser.

Aktørene har stolt på OsloMet sine ambisjoner og lagt til rette for studentutviklingen. Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) er igang med byggingen av 370 studenthybler i Lillestrøm. Staten subsidierer disse med ca 135 millioner kroner. Kommunen regulerte kommunal tomt til dette formålet og solgte denne til lav pris. Et annet reguleringsformål ville gitt mange flere millioner kroner i kommunekassen.

Ny strategi

Nå har rektor funnet på enda en ny strategi for å unngå å iverksette reelle utviklingsplaner for Romerike. Det urbaniserte Lillestrøm er ikke lenger godt nok. Samfunnets investeringer av skattepenger i studentboliger er ikke lenger viktig. Ved å invitere alle Romerikskommunene inn til konkurranse om lokalisering av ny Campus blir det alles kamp mot alle. Ordførerne biter selvsagt på agnet. Alle prøver å få en liten bit av et universitet og ved å signalisere at OsloMet kan lokalisere seg hvor som helst, kan utdanningsinstitusjonen fortsette sin utrettelige kamp om å unngå å realisere utdanningsløftet på Romerike, og å åpne for en samlokalisering i Oslo.

Romeriksregionen blir selvsagt taperen i dette spillet. Alle andre løsninger enn Kjeller vil gi et betydelig mindre tilbud til befolkningen og vil heller ikke kunne etableres med en sterkt ledelseskraft. Det er et stort behov for en sterk og troverdig utdanningsinstitusjon i denne lavt utdannede regionen. Det er store offentlige midler som benyttes i Oslo Met og det forundrer meg at det politiske miljøet ikke engasjerer seg for denne regionens fremtid, men overlater utdanningsløftet til rektor. OsloMet ved rektor Curt Rice spiller som en privat aktør, men med offentlige penger. Ville befolkningen i Nordland fylke og politikerne der akseptert en slik utvikling?

Tore Olsen Pran, Lillestrøm

Kommentarer til denne saken