(dt.no): NSBs rute som går mellom Drammen og Dal, L13, hadde størst passasjervekst av alle lokaltogrutene på Østlandet i fjor. Dette var også lokaltogslinja med nest størst økning i hele landet. Det viser ny statistikk fra NSB.

Hele 12,3 prosent flere mennesker reiste mellom Dal og Drammen i fjor sammenlignet med året før.  I rene tall var det  7,7 millioner reiser mellom Dal og Drammen i 2018.

Denne ruta går fra Drammen til Oslo S, videre til Lillestrøm, Jessheim og Dal i Eidsvoll.

– Veksten på denne lokaltogruta er veldig gledelig. Jærbanen hadde aller størst vekst, med over 24 prosent. Vi tror passasjerveksten mellom Dal og Drammen skyldes at vi over tid har fått hyppigere avganger og nyere og bedre tog, samt at folk i området rett og slett opplever toget som en effektiv måte å komme seg til jobb, sier Gina Scholz, kommunikasjonssjef NSB Persontog, til Drammens Tidende.

– I tillegg er det mye bygging i området, som gjør at det er at attraktivt sted å bosette seg. Det gir også toget flere reisende.

NSB går ikke ut med tall for enkeltstasjoner. Derfor er det ikke mulig å si konkret hvor det har vært størst vekst på linja mellom Drammen og Dal.

Vekst i flere år

Det hender med ujevne mellomrom at toglinjene på Østlandet innstilles, forsinkes eller at det må settes inn buss for tog.

– Det er beklagelig, og vi jobber hele tida sammen med Bane NOR for å løse disse situasjonene. Med så mange reisende er det mange som skal ha plass, særlig i rushtida. Jeg vil råde de som opplever at det av og til er trangt på toget til å prøve å utnytte plassen godt, og vurdere om man kan ta en tidligere eller senere avgang. Lokaltogene på Østlandet frakter generelt veldig mange mennesker, sier Scholz.

NSB hadde til sammen over 70 millioner reiser i fjor, en økning på 6,4 prosent reiser fra 2017. Lokaltogene på Østlandet hadde en vekst på 2, 4 millioner reiser.

– NSB har hatt vekst i antall reisende i mange år nå. Det er vi veldig glad for, blant annet med tanke på miljøet, sier Scholz.

Lokaltogruta på Østlandet med dårligst passasjertall i fjor, var L2 mellom Stabekk og Ski. Denne ruta hadde en oppgang på 2,8 prosent.

Vestfoldbanen med stor vekst

Av regiontog-linjene på Østlandet var det Vestfoldbanen (R11) mellom Eidsvoll og Skien, som også stopper innom Drammen, som hadde størst vekst i fjor. 4,8 prosent flere reiste på denne strekninga sammenlignet i 2018 sammenlignet med året før.

Regiontog-linjene som hadde dårligst passasjertall i fjor, var ruta mellom Halden  og Göteborg. Denne ruta hadde faktisk en passasjernedgang på 1,4 prosent fra 2017 til 2018. 

Det er også noen andre togstrekninger som hadde passasjernedgang i fjor, blant annet ruta mellom Røros og Trondheim.