Rekordoverskudd for Tom Hagen – tjente 228 millioner i fjor

Eiendoms- og kraftinvesteringene til Tom Hagen kastet godt av seg i fjor.