Vi foretok litt færre reiser innenlands i forhold til i fjor, mens kraftig vekst i reiser til utlandet bidro til rekord samlet sett.

Reiseundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at nordmenn dro på rundt sju millioner reiser i eget land i løpet av juli, august og september i år. Det er en nedgang på 2,9 prosent sammenlignet med samme periode sist år.

Samtidig dro vi på litt under tre millioner reiser til utlandet, en økning på hele 250 prosent fra 3. kvartal 2021.

2020 og 2021 var preget av reiserestriksjoner, og i løpet av disse årene reiste nordmenn i langt større grad enn tidligere i eget land, mens utenlandsreisene uteble. Etter at reiserestriksjonene ble fjernet tidlig i år, strømmet nordmenn igjen over grensen.

– I 3. kvartal i år var antall reiser til utlandet tilbake til samme nivå som før pandemien. Samtidig har det høye antall Norgesreiser som vi så gjennom pandemien, fortsatt utover i 2022. Dette førte til at det ble gjort rekordmange reiser av nordmenn i løpet av juli, august og september i år, sier rådgiver Boyd Oyier i SSB.

I 3. kvartal i år brukte vi cirka 71 milliarder kroner i utgifter på reise. Det er 26 milliarder mer enn i fjor, og det høyeste beløpet som noen gang er registret i Reiseundersøkelsen. Rundt halvparten av beløpet ble brukt på reiser i Norge og halvparten på reiser til utlandet.

(©NTB)