Gå til sidens hovedinnhold

Regninga for søppelskandalen må vi alle ta

RB MENER

Lillestrøm kommune anker ikke dommen mot 14 boligeiere på Holt-Vestvollen, ved tidligere Brånåsdalen avfallsdeponi. De er i to tidligere rettsinstanser tilkjent erstatning på over 35 millioner kroner for skader den gamle søppeldynga har påført dem og boligene deres: Skjeve hus, gassinnsig fra nedgravd søppel, helseplager og verdiforringelse.

Det er på det rene at en rekke hus og leiligheter oppå den gamle fyllinga – som ble opprettet i 1970 som erstatning for den mettede dynga på Skjetten – aldri skulle vært tillatt bygget. Et enstemmig formannskap kom onsdag til den riktige konklusjonen om ikke å gå til Høyesterett mot beboerne.

Vi mener Lillestrøm kommunes beslutning om å anke deponidommen etter første runde i tingretten var feil, noe også lagmannsrettens konklusjon – med økte saksomkostninger på toppen som resultat – understreker. Ankevedtaket sist vekket sterke reaksjoner, ikke minst blant beboerne som har måttet tåle belastningen med å leve enda lenger i uvisse.

Den jevne innbygger i storkommunen har hatt problemer med å forstå hvorfor politikerne har gått mot innbyggerne sine på denne måten, framfor å ta ansvar for søppelskandalen. Anken førte for øvrig også til at posisjonens samarbeid med MDG sprakk.

Flertallets argument sist var at man trengte en avgjørelse i en høyere rettsinstans, fordi tingrettsdommen angivelig reiste en del prinsipielle spørsmål om hvilket ansvar kommunene har. I tillegg vil dommen kunne skape presedens for en rekke boliger i denne delen av Skedsmokorset. Skulle alle vinne fram med sine eventuelle krav, blir det kostbart.

Regningen for opprydning, innløsning, avbøtende tiltak og erstatninger er allerede oppe i et tresifret millionbeløp. Utgiftene skyves til sjuende og sist over på alle innbyggerne i Lillestrøm.

Men hensynet til de hardt rammede beboerne på boligfeltet har nå endelig veid tyngst i denne saken. Og kommunen tar ansvar og gjør opp for fortidas miljøsynder.

Kommentarer til denne saken