Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringens lovforslag svekker naturens rettsvern!

Leserinnlegg

Regjeringen skal legge frem et lovforslag til Stortinget som vil gjøre det enda enklere å gi utbyggere fripass i byggesaker. Vi frykter det vil føre til at enda flere viktige naturområder bygges ned uten innspill fra de som kjenner området. Ifølge FN har naturen aldri vært mer truet enn den er i dag. Arealendringer er den største trusselen mot naturmangfoldet, og derfor er det viktig å forvalte naturen på en måte slik at viktige naturområder bevares.

Plan- og bygningsloven er landets viktigste lov for naturen, den bestemmer hvordan vi skal bruke arealene våre. Loven sikrer også at lokalbefolkningen får være med på å gi innspill og dele sin kunnskap. Regjeringens forslag til plan- og bygningsloven vil gjøre det lettere for kommunen å gi dispensasjon. Med dispensasjon mister vi den demokratiske prosessen der lokale og fagfolk kan komme med sine innspill.

Som engasjerte medlemmer av Natur og Ungdom, synes vi dette er synd da endringen vil begrense lokallag sine muligheter til å delta i kommunale saker. Det er viktig å bevare lokalt engasjement, særlig når det gjelder hvordan nærområder skal forvaltes. Vi mennesker har lett for å glemme at vi er mye mer avhengige av naturen enn den er av oss. Den sørger for rent vann, medisiner, oksygen, og forhindrer blant annet ras og flom.

Kommunen har ikke nødvendigvis rett kompetanse til å vurdere naturverdiene i et område, og ved dispensasjon kan kommunen gi bygningstillatelse uten konsekvensutredninger eller innspill fra eksterne fagfolk og lokalbefolkning. Vi risikerer at et område med rødlistede arter og sårbar natur bygges ned uten at man er klar over konsekvensene. Det er skremmende at det skal bli enda enklere å legge slike områder under betong.

Både vi og naturen trenger en mer kunnskapsbasert naturforvaltning, ikke at det blir enklere å gi dispensasjoner. Forslaget til lovendringen går stikk i strid med hva naturen trenger. Naturen er livsviktig og etter vår mening burde forslaget heller vært å øke kravene for dispensasjon. Vi har ikke råd til å fortsette og bygge ned mer natur uten et faglig grunnlag. Så til slutt: ja tusen takk til et klart nei til det nye lovforslaget!

Åsne Mjelde Refsum og Sonja Irene Nore, Landsstyrerepresentant for Viken Natur og Ungdom og lokallagsleder for Øvre Romerike Natur og Ungdom, Nannestad kommune

Kommentarer til denne saken