Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringens korona-penger til kommunene må komme frem til skolene!

Leserinnlegg


I året som gikk har lærere og skoleledere over hele landet jobbet hardt og imponert stort. Nå er det viktig at de ekstra korona-pengene også når frem til skolene, lærerne og elevene.

Det er ingen tvil om at året 2020, og også starten på 2021, har vært spesielt og utfordrende for alle, kanskje særlig for skoler, lærere og elever i kommuner over hele landet. I mars besluttet regjeringen å stenge alle landets barnehager og skoler for å begrense smittespredningen. Over natten måtte de fysiske klasserommene bli digitale, og norske lærere og elever gikk brått inn i en ny og uoversiktlig periode. Ingen visste hvordan det ville bli eller hvor lenge det ville vare. Lærere over hele landet har imponert stort når de flere ganger har snudd seg rundt for å sørge for at elevene får undervisningen de har rett på.

Jeg er helt enig med stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV) når han her i Romerikes Blad skriver at «lærerne trenger mer enn et klapp på skulderen – de trenger å se at pengene kommer frem til dem de er ment for». Derfor er det rett og slett urovekkende å høre og lese om at man i enkelte kommuner kutter i skoleøkonomien, og at koronapandemien blir brukt som en forklaring. Det er viktig at korona-pengene kommer frem til skolene, lærerne og elevene. Å stille krav om at kommunene sørger for at det skjer er ikke å rette en moralsk pekefinger overfor norske kommuner, slik Wilkinson skriver. Det skulle bare mangle at dette ikke følges opp. Lillestrøm kommune har vist at det er mulig. Her har kommunen, i samarbeid med de tillitsvalgte blitt enige om felles overtidsregler og kompensasjon for merarbeid. Dette bør flere kommuner lære av.

Det er ingen tvil om at koronapandemien har økonomiske konsekvenser for landets kommuner, ei heller at koronautgiftene er større for noen kommuner enn andre, og at krisen rammer ulikt. Regjeringen har vært krystallklare på at kommune-Norge skal få dekket alle ekstrakostnader knyttet til korona. Kommuner kan derfor ikke skylde på korona dersom de ikke får kommunebudsjettet i balanse.

I 2020 har kommunesektoren fått mer enn 20 milliarder kroner i økte bevilgninger og økonomiske tiltak. En rapport, som blant annet kommunesektorens interesseorganisasjon KS står bak, viser at det er godt samsvar mellom ekstrakostnadene for kommunesektoren og kompensasjonen fra regjeringen. Dette året er det bevilget koronamidler til kommunesektoren på i alt 11,7 milliarder kroner. I tillegg er det foreslått ytterligere 3,3 milliarder kroner som nå ligger til behandling i Stortinget.

Hvis lærere og elever skal trives på skolen, må skolen prioriteres, også i budsjettene. Kommunene som skoleeier må være sitt ansvar bevisst. Lærerne og skolelederne trenger støtte og oppfølging. Ja, de trenger mer enn et klapp på skulderen. Kommunene og bystyrene må derfor sikre at de ekstra korona-pengene de har fått også kommer frem til skolene og elevene og lærerne i klasserommet, enten det er penger til vikarer, digitale verktøy, eller flere årsverk. Kommunene må prioritere det viktigste først, nemlig skolen, lærere og elevers læring.

Turid Kristensen, Stortingsrepresentant (H)

Kommentarer til denne saken