Vi skal skape et nytt fylke. En viktig leverandør av velferd. Velferden i Norge betales med verdiskaping. Verdiene skapes av noen. Gründere som tør å satse. Regjeringens politiske verksted bruker tiden på plutselig og utforutsigbart å jage etter de som skaper verdier, i stedet for å sikre at det skapes mer som kan fordeles til flere.

Vi bor i en region preget av sterk vekst helt siden hovedflyplassen ble etablert på Gardermoen. Vi vet hvor mye det betyr for arbeidsplasser og velferd når næringslivet våger å investere. Flere kommuner på Romerike scorer høyt i NHOs kommune-NM. Vi har stor aktivitet i næringslivet, men veksten i næringer som kjempet hardt under pandemien imponerer. Nå frykter NHO en bråstopp.

Formuesskatten

Denne regjeringen gjør det vanskeligere for norske eiere å skape verdier, samtidig som den svekker den forutsigbarheten utenlandske investorer setter pris på med Norge.

Regjeringen mangler tillit til at arbeidsplasser skapes andre steder enn rundt politiske vedtak. Det er egnet til å ødelegge de arbeidsplassene som skal betale for velferden vår. Måten regjeringen innfører grunnrentebeskatning på viser det med all mulig tydelighet. En adferd som lett kan sammenlignes med å sage over den grenen du selv sitter på.

Konsekvensen av dette vil være en svekkelse både av bransjevis investeringskompetanse og faktiske investeringer i en mer bærekraftig næringsstruktur.

Støres Store Stat

Jeg forstår at regjeringen trenger penger og må prioritere. Behovet er der samtidig som offentlig sektors andel av økonomien er høy. Blant alle land i OECD ligger Norge godt over våre nabolands andel offentlig sektor har i økonomien. Når vi bare ser på fastlandsnorge troner vi helt på topp! Regjeringen mangler evne til å prioritere. Hva sier det om vår fremtidige evne til å løse eldrebølgen, klimakrisen, utenforskap og fattigdom? OECD mente i 2015 at Norge har et effektiviseringpotensiale på 5,8 prosent i offentlig sektor, eller 25 prosent høyere enn snittet hvor blant annet Sverige ligger. Hvorfor vil da denne regjeringen skrote ABE-reformen, som hvert år krevde at offentlig sektor skulle redusere sitt budsjett med et systematisk arbeid hvor vi jobber oss inn med 0,5 prosent hvert år, på en måte hvor hver enkelt sektor selv får bidra sterkt til egne prioriteringer? Her ser det ut som regjeringen leverer på bestilling fra LO, uten å ta hensyn til fellesskapets beste.

Regjeringen mangler handlekraft

Putins spill med energimarkedene kom like brått på næringslivet som resten av Norge. Det kom like brått som pandemien. Flere reagerer på regjeringens manglende evne til å forstå hvordan verdier skapes. Vi har et par statsråder i regjeringen som selv har eiererfaring fra næringslivet, selv om de begge har hatt sin oppvekst i politikken. Er det slik at også de savner kontakt med virkeligheten, eller rett og slett bare det at de mangler gjennomslag for sunn fornuft i sitt eget regjeringkollegie? Uansett savner jeg en stemme rundt kongens bord som også forstår virkeligheten til små- og mellomstore bedrifter (SMB). Særnorsk eierbeskatning er en belastning for bedriften og en fordel for utenlandske eiere. Ekstra skatt på aksjesalg treffer også småsparerne hardt. Hver enkelt av oss som sparer litt ekstra til egen alderdom

Strømstøtte til bedrifter

Strømstøtten til næringslivet må treffe bredden av bedrifter. Næringsministeren viser en mangel på den forståelsen med sin sutring om hvor lei han er av pakker på hele forsiden av Dagens Næringsliv. Jeg bryr meg ikke om det heter pakke, tiltak eller strategi. Bare vis handlekraft.

Hvorfor vil ikke regjeringen ha flere lokale entusiaster som eiere, fremfor å jage de som vi vet har lykkes ut av landet? En viktig del av norsk velferd er samspillet mellom offentlig sektor, frivilligheten og private aktører.

Mye makt på få hender

Det er grenser for politikk. Lokale bedrifter og næringsliv er en av lokalsamfunnets hjørnesteiner. Vi i Høyre vil spille på lag med gode krefter i hele samfunnet. Jeg mener vi skal:

● Stimulere til at flere sparer mer bærekraftig i arbeidsplasser, i stedet for å premiere økt forbruk.

● Skatte mindre i stedet for å øke skatte- og avgiftstrykket mer under en krise.

● Vise edruelighet i hvordan offentlig sektor vokser seg stadig større på bekostning av deg og meg.

● Skape økt trygghet for velferden til generasjonene som kommer etter oss.

● Lytte mer til hverandre i stedet for å overraske næringslivet med plutselige og helt unødvendige endringer.

● Trygge verdiskapingen i fremtidens Akershus!

Vi må stå sammen, skulder ved skulder, og skape mer velferd til enda flere.

Lars Dahl Berge (H), fylkestingsrepresentant i Viken