Årets forslag til statsbudsjett fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet viser en klar retning. De vil ikke støtte private initiativ hverken i barnehager, skoler eller institusjoner. Derfor kutter de i støtten til mange av de som forrige regjering gav støtte. Det gjelder privatskoler, bibelskoler og organisasjoner som hjelper mennesker som trenger det enten med mat eller rusproblemer.

Krf er et kristendemokratisk parti som bygger sin politikk rundt at alle mennesker er like mye verd. Et menneske må aldri reduseres til et middel for å oppnå noe annet. KrF vil bygge systemer og strukturer som bedrer menneskets livskvalitet. Derfor støtter vi opp om organisasjoner og skoler som gir den enkelte økt livskvalitet i hverdagen. Mange av disse aktørene drives av ideelle private aktører som har sett et behov i mennesket som strekker seg ut over det fysiske behovet.

Dette skiller venstresidens kollektivisme og høyre sidens individualisme fra kristendemokratiet som KrF bygger sin politikk på.

Årets budsjett viser med tydelighet at regjeringen ikke ønsker å støtte aktører med tros- og livssyn som sine verdigrunnlag. KrF mener vi trenger et mangfold av private og ideelle organisasjoner i våre lokalsamfunn. Det var kirken som startet diakonalt arbeid og skoler nettopp for å dekke menneskenes behov for kunnskap og helse samtidig som de dekket det åndelige behovet gjennom gudstjenestene. Mange av de som nå får redusert sin støtte i budsjettet er aktører som bygger videre på denne lange tradisjonen som kirken startet.

Britt Egeland Gulbrandsen, fylkesleder, Viken KrF