Fredag vil regjeringen i statsråd gå inn for å oppheve den pålagte grensen mange ansatte i Forsvaret, nødetater og helsevesen har om å gå av med pensjon ved fylte 60, 63 eller 65 år, skriver NRK.

De ansattes organisasjoner og LO har protestert kraftig mot forslaget som de mener kan gå ut over innbyggernes trygghet og fjerne mulighetene for en tilstrekkelig pensjon for de ansatte. Mens den ordinære aldersgrensen i samfunnet ellers er 70 år har de aktuelle yrkene i dag en særaldersgrense som forplikter dem til å fratre tidligere.

– Folk er friskere og lever mye lengre. Plikten til å fratre ved særaldersgrense er moden for å fjernes. Det vi gjør nå, innebærer rett og slett at du kan få gå av ved særalder, men hvis du har lyst til å fortsette, så får du lov til det, sier arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NRK.

I Fagforbundet reagerer leder Mette Nord kraftig på at regjeringen nå vil legge fram forslaget for Stortinget uten at forslaget er diskutert med partene i arbeidslivet. Hun kaller det avtalebrudd og viser til at partene i 2018 ble enige om komme tilbake til en pensjonsløsning for dem med særaldersgrense.

– Nå leverer regjeringen ensidig dette forslaget, og det er et alvorlig brudd på avtalen, sier Nord.

Arbeidsministeren avviser imidlertid kritikken og sier at det kun åpnes for at de som vil, kan jobbe lenger enn i dag.

(©NTB)