Regjeringen har åpnet opp for å dele opp noen fylker som er slått sammen. Det er beregnet at det vil koste 700 millioner norske kroner. Dette er en veldig dårlig ide. Vi er i to kriser, Covid-19 og strømpriser som øker. Disse pengen kunne bli brukt så mye bedre.

Skattebetalernes penger

Regjeringen har lagt det fram slik at de tar hele regningen. Men det de glemmer er at det er skattebetalernes penger de bruker. Mange av skattebetalerne er uenig i at vi skal bruke så mye penger på dette. Men regjeringen har satt dette som en prinsippsak fra dag en. 700 millioner er veldig mye penger, og det må tas fra ett budsjett. Det betyr at noe annet må vike. Hva skal man velge bort? Skulle man heller satset på skolen, psykisk helse eller skal man oppløse fylker? Hva skal man velge, bedre psykisk helse for ungdom eller prinsippsak for regjeringen?

Hvis man skal bruke 700 millioner er det to andre saker man kunne brukt disse pengene på som er mye mer fornuftig.

Strømprisen er veldig høy nå. Dette går ut over mange familier som kanskje ikke klarer de månedlige utgiftene. Man kunne brukt 700 millioner til å redusere strømprisen for norske husholdninger.

Covid-19 påvirker oss fortsatt, særlig restaurant og reiseliv. 700 millioner kunne blitt brukt til å støtte disse bedriftene slik at de kommer seg gjennom krisen og folk får beholde jobbene sine. Dette tjener Norge ved at vi får færre arbeidsledige og at bedriftene kan drifte tilnærmet normalt.

Begge disse tiltakene våre gjør at man bruker penger, det er rett. Men det er en smartere måte å bruke 700 millioner på. Ved å hjelpe med strømregningen, så beholder man normalt forbruk hos innbyggerne. Ved å hjelpe bedriftene holder man julene mer i gang og skaper inntekter til staten.

Tjenester nærme folket

Dette utrykket brukes ofte av regjeringen. Men samfunnet har utviklet seg. Vi trenger ikke å gå til fylkeskommunen fysisk. Vi har e-post, telefon og internett. Her kommer vi i kontakt med fylkeskommunen på sekunder. Tjenestene er nærme folket! De videregående skolene er der de er, veiene bygges og vedlikeholdes. Viken ble dannet for å få mer effektive tjenester, ikke for å undergrave identiteten til de gamle fylkene. Det virker som om regjeringen sitter fast i 1900 tallet.

De ansatte

Det er veldig mange dyktige ansatte i fylkeskommunene. De har allerede vært gjennom en stor omstilling. Fylkene har vært gjennom en krise med Covid-19 og skal man kaste de ut i enda en runde med omorganisering? Det synes vi er uansvarlig. Allerede flinke ansatte må få sette søkelys på å gjøre den gode jobben.

Velger regjeringen å bruke så mye penger på dette blir Unge Høyre veldig skuffet. Nå er ikke tiden for symbolpolitikk. Vi må prioritere å få Norge på beina igjen, og vi må prioritere barn og unge. Teknologien og verden utvikler seg, og det må samfunnet vårt også. Unge Høyre ser ingen gode argumenter for å oppløse fylkene. Vi må ikke sløse bort penger, men skape verdier. Vi må se fremover, ikke bakover.