Det opplyser Kulturdepartementet tirsdag.

Mandag presenterte regjeringen nye og tøffe tiltak for å begrense smittespredningen og få kontroll på pandemien i tiden som kommer. Disse rammer også idretten.

Som følge av dette kommer nå forbedrede støtteordninger på banen fra norske myndigheter.

– For å få kontroll på smittesituasjonen må vi ha enda strengere tiltak. Det rammer kulturen, idretten og frivilligheten hardt. Vi har hele tiden sagt at vi trenger bedre ordninger, og nå leverer vi: Vi forbedrer kompensasjonsordningen, styrker eksisterende virkemiddelapparat og gjeninnfører stimuleringsordningen, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

70 prosent ved avlysning

Det settes av totalt 1,7 milliarder til kulturfeltet. 600 millioner kroner går til tilskuddsordningen for publikumsarrangementer av nasjonal verdi i idrettssektoren og midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren.

– Skulle ikke de 600 millionene være nok, vil vi fylle på, sier kultur- og likestillingsministeren.

Hun opplyser videre at de allerede eksisterende støtteordningene til idretten og frivilligheten nå blir endret noe. For idretten og frivilligheten vil det ikke lenger være noen forskjell på om arrangementet blir avlyst eller nedskalert.

– Dekningsgraden vil være den samme, sier Trettebergstuen.

Det innebærer at arrangører vil få dekket 70 prosent av et eventuelt inntektsbortfall også ved avlyste arrangementer og aktiviteter. Her har dekningsgraden den siste tiden vært 50 prosent.

Dekningsgraden er allerede 70 prosent for aktiviteter og arrangementer som er helt eller delvis gjennomført.

Kan bli nedjustert

Den justerne innretningen på ordningen som ble fremlagt tirsdag gis tilbakevirkende kraft til 8. desember.

Idrettspresident Berit Kjøll er tydelig på at grepene fra regjeringen er helt nødvendige.

– Det er bra at kompensasjonsordningene for idrett og frivillighet videreføres med en ramme på 600 millioner kroner, og at kompensasjon ved avlysning av idrettsarrangement økes fra 50 til 70 prosent. Det er også helt nødvendig i en tid med en alvorlig smittesituasjon og hvor det ilegges strenge restriksjoner på idretten, sier hun til NTB.

Samtidig varsler idrettspresidenten at hun vil forsikre seg om at ordningene som er på plass fungerer best mulig.

– Norges idrettsforbund vil ha en tett dialog med myndighetene og vil fremme våre innspill til eventuelle justeringer av dagens ordninger for å sikre at disse blir så treffsikre som mulig, at de møter idrettens behov og at de økonomiske rammene til enhver tid er tilstrekkelige. Blant annet må vi sikre at organisasjoner som har falt mellom to stoler, og som ikke har nytt godt av noen av støtteordninger så langt, nå blir hensyntatt i de nye ordningene.

Regjeringen opplyser at dekningsgraden igjen kan bli nedjustert til 50 prosent for avlyste arrangementer dersom smittesituasjonen tilsier det.

Støtteordningene som gjelder idretten og frivilligheten forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

(©NTB)