Nye tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at kraftsituasjonen i Norge er på bedringens vei. Fyllingsgraden i vannmagasinene går opp, mens strømeksporten går ned.

Aasland tar det til inntekt for at regjeringens utvetydige beskjed til kraftprodusentene om å spare på vannet for å avhjelpe den dramatiske strømsituasjonen har virket.

– Tiltakene har virket, slo Aasland fast på et møte med pressen onsdag ettermiddag.

Historisk lavt

NVE-tallene viser at i de to hardest rammede regionene – Østlandet og Sørvest-Norge – falt kraftproduksjonen til et historisk lavt nivå den siste uka.

Produksjonen har ikke vært lavere de siste sju årene, som er den perioden Aasland mener er den eneste relevante å sammenligne med.

Også strømeksporten falt, og for andre uke på rad har Østlandet og Sørvestlandet vært nettoimportør av kraft, viser de siste NVE-rapportene.

Samtidig har fyllingsgraden økt med 1,1 prosentpoeng i magasinene i Sørøst- og Sørvest-Norge og 3 prosentpoeng i Vest-Norge. Men fortsatt er nivåene blant de laveste som er målt de siste 27-årene.

– Situasjonen i dag er bedre enn ved inngangen til sommeren, sier statsråden og viser til at ifølge NVE er sannsynligheten for rasjonering til våren lavere enn den var i mai.

– Det er et positivt utviklingstrekk som viser at kraftprodusentene holder igjen på vannet. Det viser at politikk, selv om man bare kommuniserer den, virker, sier Aasland.

Tyske priser

Samtidig har strømprisen i sør lagt seg tett opp til tyske priser, som er svært høye. Det skyldes gasskrisen som følge av Russlands invasjon i Ukraina.

Det er krevende, medgir Aasland.

Han venter at lavere kraftproduksjon i sør vil føre til at strømprisene øker enda mer i tida framover.

– Prisbildet henger igjen veldig sammen med hvordan gassprisene utvikler seg, sier Aasland.

Torsdag blir det høyest strømpriser i Sørvest-Norge med en toppris på 4,096 kroner per kilowattime (kWh), ifølge tall fra strømbørsen Nord Pool.

I Sørøst- og Vest-Norge blir prisen 2,63 kroner per kWh på sitt høyeste, i Midt-Norge blir prisen 0,022 kroner, og i Nord-Norge er strømmen nesten gratis med 0,0076 kroner per kWh.

Varsler ny enøk-pakke

Tross de høye prisene har strømforbruket fortsatt å øke, viser NVE-tallene. Fra uke 30 til 31 økte forbruket med 3 prosent på landsbasis. Østlandet har den største økningen med 8 prosent.

Aasland varsler nå at det vil komme en ny enøk-pakke når statsbudsjettet legges fram i oktober.

– Jeg håper den skal få opp bevisstheten for mulighetene til å gjøre enøk-tiltak i hus og hjem og i næringslivet. Det er viktig at vi bruker strømmen mest mulig effektivt, sier han til NTB.

– Men det er mange som ikke har kapasitet eller råd til å etterisolere, bytte vinduer eller sette inn varmepumpe. Vi må også se på hvordan vi kan bistå i slike situasjoner, føyer han til.

Forventer høye priser

Ifølge NVE blir nedbøren viktig utover høsten.

– Men vi kan også få mindre nedbør enn normalt, en kald vinter og en fortsatt urolig situasjon i Europa. Dette gjør at situasjonen sør i Norge fortsatt kan bli krevende, skriver NVE i rapporten.

– Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene vil ligge på et høyt nivå også framover i tid, heter det.

(©NTB)