Det skriver Aftenposten.

E18-prosjektet har lenge vært omstridt i den politiske debatten. I høst underskrev flertallet i Viken, representert ved Ap, MDG, SV og Sp, en erklæring som gikk ut på å fryse prosjektet. De ønsker ikke at prosjektet skal fortsette før Oslo og Viken, som nye lokale parter, har kommet til enighet

Men fredag, i forbindelse med statsråd, vil regjeringen legge fram en bompengeproposisjon, hvor de garanterer finansieringen av prosjektet.

– Lysaker-Ramstadsletta vil nå bli satt i gang for fullt, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Ifølge Dale er prisen på prosjektet beregnet til 16,3 milliarder kroner. Staten skal ta 34 prosent – 5,5 milliarder kroner – av regningen. De resterende 12,4 milliarder kronene hentes inn fra bompenger.

Trafikk, kaos og kø

Fylkesråd Kristoffer Robin Haug (MDG) for kollektivtransport i Viken er ikke fornøyd med at prosjektet går i gang til tross for massiv motstand.

– Dette er maktmisbruk. Regjeringen vil tvinge gjennom milliardinvesteringer til en monstermotorvei som vil skape mer trafikk, kø og kaos, stikk i strid med det politiske flertallet i både Viken og Oslo og på tvers av det man ble enige om i Oslopakke 3-forhandlingene i 2016, sier Haug i en epost til NTB.

Han mener det finnes langt bedre alternativer å bruke penger på, og han nevner blant annet ambulanseberedskap i Nord-Norge, sikring og vedlikehold av veier og nye løsninger for kollektivtrafikk, sykkel og gange.

– Regjeringen velger å klamre seg fast i gårsdagens betonggrå samferdselspolitikk og kaster bort milliarder på en kapasitetsøkende vei som vil skade både helse, miljø og klima. Dette er en krampetrekning fra en desperat minister i en døende regjering, sier han.

Fortidens politikk

Også byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er skuffet og sier til Aftenposten at han vil snu alle steiner for å se på om det er noe Oslo sammen med Viken kan gjøre for å stanse prosjektet.

Også han mener veien vil føre til mer trafikkaos, i tillegg til dårligere luftkvalitet og økte klimagasser.

– For flertallet i Oslo er klima og miljø et hovedanliggende. Dette er i strid med det regjeringen selv har sagt, nemlig at trafikkveksten skal skje ved hjelp av kollektivtrafikk, sykkel og gange, sier han.

– Dette er en politikk på vegne av fortiden, ikke fremtiden, understreker han.

Reduserer støv og støy

På den andre siden står stortingsrepresentant Nils Aage Jegstad (H) som i årevis har kjempet for realiseringen av ny E18.

– Dette er en Europavei av stor nasjonal og regional betydning. Men det er ikke minst viktig for dem som bor og/eller arbeider langs traseen at en på denne måten reduserer støv- og støyplagene, sier Jegstad via kommunikasjonsrådgiver Torjus Løkken i en epost til NTB.

(NTB)