Det varslet helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i sin sykehustale tirsdag.

– Vi vil gjøre vårt for at sykehusene skal greie å stå gjennom pandemien i vinter, sier hun.

Midlene skal dekke høyere kostnader som følge av økt beredskapsnivå og smitteverntiltak, samt økte kostnader til overtid og innleie på grunn av fravær og karantene blant de ansatte.

Dette skal i sin tur bidra til å kunne lette på koronatiltakene, ifølge Kjerkol.

– Hvis vi ikke forbereder tydelige og fleksible planer i 2022, vil vi igjen kunne stå overfor vanskelige valg mot slutten av året på grunn av presset kapasitet i helsetjenesten. Vi må rigge helsetjenesten bedre nå for å redusere behovet for nye smitteverntiltak til høsten, slår hun fast.